UCDP External Support – Disaggregated/Supporter Dataset

SND-ID: ext0034-2.

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Stina Högbladh - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Therése Pettersson - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Lotta Themnér - Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Uppsala Conflict Data Program rorId

Beskrivning

UCDP, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet, innehåller stora mängder data över organiserat våld, väpnade konflikter och fredsarbete. Idag täcker UCDP´s data över hela världen, från 1946 och framåt, och finns presenterade i 13 olika dataset som kontinuerligt uppdateras. Datan finns tillgänglig för gratis nedladdning och användning via UCDP´s hemsida.

UCDP External Support Data innehåller information om externt stöd i inomstatliga konflikter, mellan åren 1975-2010. Datan beskriver vad för typ av stöd, från vilken aktör och vilka specifika år det gavs. Datan finns i två olika dataset som är identiska avseende innehåll men har strukturerats på olika sätt.

Syfte:

Syftet för UCDP är att samla olika typer av information om väpnade konflikter från hela världen, från 1946 fram till idag.

Ett dataset som ger data över vilken typ av stöd en krigsförande aktör får från en specifik extern part under ett visst år, med dmmy-varibler för varje kategori av stöd. Datasetet täcker tidsperioden 1975-2010.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Inomstatliga väpnade konflikter

Tidsperiod(er) som undersökts

1975 – 2010

Variabler

30

Antal individer/objekt

6519

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Uppsala Conflict Data Program

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konflikter, säkerhet och fred (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Pettersson, Therése, 2011. “Pillars of Strength – External Support to Warring Parties”, in Therése Pettersson & Lotta Themnér eds., States in Armed Conflict 2010. Research Report 94. Uppsala: Universitetstryckeriet

Högbladh, Stina, Therése Pettersson & Lotta Themnér, 2011. “External Support in Armed Conflict 1975–2009. Presenting new data” Paper presented at the 52nd Annual International Studies Association Convention, Montreal, Canada, 16-19 March, 2011.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.