Lundbystudien 1997

SND-ID: ext0059-4.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Erik Essen-Möller - Lunds universitet

Olle Hagnell - Lunds universitet

Leif Öjesjö - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Magnus Huss klinik, Stockholm

Per Nettelbladt - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Cecilia Mattisson - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

... Visa mer..

Erik Essen-Möller - Lunds universitet

Olle Hagnell - Lunds universitet

Leif Öjesjö - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Magnus Huss klinik, Stockholm

Per Nettelbladt - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Cecilia Mattisson - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Mats Bogren - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Louise Brådvik - Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus Lund

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper rorId

Beskrivning

Lundbystudien är en klassisk psykiatrisk, epidemiologisk befolkningsstudie som genomfördes 1947 i Dalby och Bonderups socknar utanför Lund. Uppföljningsundersökningarna 1957,1972 och 1997 inkluderade de som bodde kvar i Dalby och Bonderups socknar, de som flyttat in 1957 och de som flyttat ut 1957, 1972 och 1997.


Lundbystudien har producerat data om förekomst av och nyinsjuknande i psykisk ohälsa i befolkningen. Kohorten kan användas för att relatera förändringar i psykisk hälsa till individuella förutsättningar och till samhällsutvecklingen 1947-1997. Den är även väl lämpad för att studera förlopp av vanliga psykiska störningar som depression, ångest och demens samt psykiska störningar med lång latens (t.ex. psykos). Intervjudata har kompletterats med sjukhusjournaler, registerdata och information från nyckelpersoner (anhöriga, släktingar och vårdpersonal). Bortfallet i Lundbystudien har varit mycket lågt, framför allt mellan 1947 och 1972. Av Vetenskapsrådet beviljade medel har använts för att digitalisera data. Arkivet slutförvaras nu på Arkivcentrum Syd i Lund.

Syfte:

Huvudsyftet med

... Visa mer..
Lundbystudien är en klassisk psykiatrisk, epidemiologisk befolkningsstudie som genomfördes 1947 i Dalby och Bonderups socknar utanför Lund. Uppföljningsundersökningarna 1957,1972 och 1997 inkluderade de som bodde kvar i Dalby och Bonderups socknar, de som flyttat in 1957 och de som flyttat ut 1957, 1972 och 1997.


Lundbystudien har producerat data om förekomst av och nyinsjuknande i psykisk ohälsa i befolkningen. Kohorten kan användas för att relatera förändringar i psykisk hälsa till individuella förutsättningar och till samhällsutvecklingen 1947-1997. Den är även väl lämpad för att studera förlopp av vanliga psykiska störningar som depression, ångest och demens samt psykiska störningar med lång latens (t.ex. psykos). Intervjudata har kompletterats med sjukhusjournaler, registerdata och information från nyckelpersoner (anhöriga, släktingar och vårdpersonal). Bortfallet i Lundbystudien har varit mycket lågt, framför allt mellan 1947 och 1972. Av Vetenskapsrådet beviljade medel har använts för att digitalisera data. Arkivet slutförvaras nu på Arkivcentrum Syd i Lund.

Syfte:

Huvudsyftet med den första Lundbystudien, genomförd 1947, var att göra en befolkningsundersökning som beskrev alla invånarna i Dalby och Bonderup (socknar utanför Lund, som inte var kända för någon ovanlig eller hög sjuklighet och som inte var något geografiskt isolat) med avseende på personlighetsvarianter, psykisk sjukdom eller avvikelse samt fysiska sjukdomar. Uppföljande studier, av såväl nyinflyttade 1957, kvarboende och utflyttade, genomfördes 1957, 1972 och 1997

Av de 1797 probander som fortfarande var i livet 1997 bodde 602 personer kvar i Lundbyområdet. Intervjubortfallet var 13 % (238 probander). Ca 36 % av probanderna hade dött mellan 1972 och 1997, men data från register, journaler och nyckelinformanter kompletterade informationen för 94 % av probanderna (2659/2827). Studiedeltagarna var i åldrarna 40-96 år. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Personlighetsdrag, psykiatriska sjukdomar eller och fysiska sjukdomar

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 – 2000

Antal individer/objekt

1641

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Telefonintervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997 – 2000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997 – 2000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997 – 2000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Telefonintervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997 – 2000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997 – 2000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997 – 2000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997 – 2000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Dalby och Bonderup socknar 1947 (Lund) och nyinflyttade 1957 samt kvarboende och utflyttade 1957, 1972 och 1997.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hagnell O: A prospective study of the incidence of mental disorder. Lund: Svenska Bokförlaget Bonniers.1966

Essen-Möller E: En skånsk befolkningsundersökning. Socialmedicinsk Tidskrift 1956:33:271-278

Essen-Möller E: Familial interrelatedness in a Swedish rural population. Acta Genet Statist Med, Suppl ad Vol 17, 1967

Essen-Möller E, Larsson H, Uddenberg C-E, White G: Individual traits and morbidity in a Swedish rural population. 1956. Acta Psychiat Neurol Scand, Suppl 100

Essen-Möller E: Problems of taxonomy. Discussion. In J Zubin ed: Field Studies in the Mental Disorders, pp 37-38. New York: Grune & Stratton 1961.

Hagnell O: Neuroses and other nervous disturbances in a population, living in a rural area of southern Sweden, investigated in 1947 and 1957. Acta Psychiat Neurol Scand, Suppl 136, 1959:34:214-220.

Essen-Möller E: Några synpunkter på medicinska befolkningsundersökningar. Socialmedicinsk Tidskrift 1968:22:1-5

Essen-Möller E: The registration of familial relations in a human population. Kungl Fysiografiska Sällskapets i Lund Förhandlingar 1954:24:1-7.

Hagnell O: A prospective study of mental disorders in a total population. Social Psychiatry, Res. Publ. ARNMD, 1969:47:22-46

Hagnell O: The premorbid personality of persons who develop cancer in a total population investigated in 1947 and 1957. Annals of the New York Academy of Sciences 1966:125:846-855.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.