Tabellverksdatabasen - Demografiska databasen

SND-ID: ext0084-1.

Ingår i samling hos SND: SwedPop

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Umeå universitet, Demografiska databasen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Demografiska databasen rorId

Beskrivning

Tabellverksdatabasen innehåller statistik om befolkningen i Sveriges samtliga församlingar under åren 1749 till 1859. Det är den tidigast förda befolkningsstatistiken i hela världen, nära nog unik i sitt slag. Endast i Finland finns motsvarande statistiska data. Databasen samlar alla de uppgifter om församlingarnas befolkning som svenska präster fyllde i på stora formulär och sände in till Tabellkommissionen i Stockholm. Denna befolkningsstatistik är tillgänglig för allmänheten via Demografiska databasen.

Tabellverksdatabasen innehåller exempelvis uppgifter om födda, döda, vigda och yrken. Vart femte år redovisas folkmängden efter kön, ålder, civilstånd, yrken och ståndstillhörighet. Årliga uppgifter finns däremot om fertilitet, mortalitet och giftermål, samt under 1800-talet även om flyttningar. Denna statistik gör det möjligt att studera olika demografiska förhållanden i det förindustriella Sverige.

Du kan själv söka data ur Tabellverksdatabasen med hjälp av verktyget SHiPS, som finns på Demografiska databasens webbsida.

Syfte:

Demografiska databasen (DDB) är en särskild enhet vid Umeå

... Visa mer..
Tabellverksdatabasen innehåller statistik om befolkningen i Sveriges samtliga församlingar under åren 1749 till 1859. Det är den tidigast förda befolkningsstatistiken i hela världen, nära nog unik i sitt slag. Endast i Finland finns motsvarande statistiska data. Databasen samlar alla de uppgifter om församlingarnas befolkning som svenska präster fyllde i på stora formulär och sände in till Tabellkommissionen i Stockholm. Denna befolkningsstatistik är tillgänglig för allmänheten via Demografiska databasen.

Tabellverksdatabasen innehåller exempelvis uppgifter om födda, döda, vigda och yrken. Vart femte år redovisas folkmängden efter kön, ålder, civilstånd, yrken och ståndstillhörighet. Årliga uppgifter finns däremot om fertilitet, mortalitet och giftermål, samt under 1800-talet även om flyttningar. Denna statistik gör det möjligt att studera olika demografiska förhållanden i det förindustriella Sverige.

Du kan själv söka data ur Tabellverksdatabasen med hjälp av verktyget SHiPS, som finns på Demografiska databasens webbsida.

Syfte:

Demografiska databasen (DDB) är en särskild enhet vid Umeå universitet med inriktning på dataproduktion och forskning. DDB skapar och tillgängliggör befolkningsdatabaser, främst baserade på historisk information från kyrkböcker från 1700-, 1800- och 1900-talen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1749 – 1859

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Hela Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Demografiska databasen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Folkräkningar (CESSDA Topic Classification)

Publikationer