SpAScania 2011

SND-ID: ext0091-2.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Stefan Bergman - FoU Spenshult

Ann Bremander - FoU Spenshult

Sofia Löfvendahl - Region Skåne, Epidemiologi och registercentrum syd

Emma Haglund - FoU Spenshult

Lennart Jacobsson - Göteborgs universitet, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

... Visa mer..

Stefan Bergman - FoU Spenshult

Ann Bremander - FoU Spenshult

Sofia Löfvendahl - Region Skåne, Epidemiologi och registercentrum syd

Emma Haglund - FoU Spenshult

Lennart Jacobsson - Göteborgs universitet, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

Ingemar Petersson - Region Skåne, Epidemiologi och registercentrum syd

Visa mindre..

Beskrivning

Patientkohorten identifierades genom att söka efter individer med minst en spondylartritrelaterad diagnos (ICD-10-kod) registrerad i Region Skånes vårddatabas mellan 2003 och 2007. Kohorten besvarade två postenkäter, genomförda 2009 och 2011. Den första enkäten sändes till patienter som var ≥18 år, bosatta i Skåne och i livet per maj 2009 (n=5771). Den besvarades av 2785 respondenter (48%). Den andra enkäten sändes ut 2,5 år efter den första. Den skickades till de patienter som fortfarande var bosatta i Skåne och i livet per november 2011 och som inte tackat nej till fortsatt medverkan i studien (n=3513). Den senare enkäten besvarades av 2037 respondenter (58%). Enkäterna bestod av validerade instrument (8 resp 12) liksom separata frågor och berörde bla patientegenskaper, demografi, livsstil, fysisk aktivitet, trötthet och smärta, hälsorelaterad livskvalitet, sjukdomsaktivitet coh fysisk funktion, depression och ångest, self-efficacy, arbetsförmåga och frågor relaterade till hälsoekonomi.

Syfte:

Syftet med studien är att skapa en longitudinell kohort bestående av patienter med spondylartrit

... Visa mer..
Patientkohorten identifierades genom att söka efter individer med minst en spondylartritrelaterad diagnos (ICD-10-kod) registrerad i Region Skånes vårddatabas mellan 2003 och 2007. Kohorten besvarade två postenkäter, genomförda 2009 och 2011. Den första enkäten sändes till patienter som var ≥18 år, bosatta i Skåne och i livet per maj 2009 (n=5771). Den besvarades av 2785 respondenter (48%). Den andra enkäten sändes ut 2,5 år efter den första. Den skickades till de patienter som fortfarande var bosatta i Skåne och i livet per november 2011 och som inte tackat nej till fortsatt medverkan i studien (n=3513). Den senare enkäten besvarades av 2037 respondenter (58%). Enkäterna bestod av validerade instrument (8 resp 12) liksom separata frågor och berörde bla patientegenskaper, demografi, livsstil, fysisk aktivitet, trötthet och smärta, hälsorelaterad livskvalitet, sjukdomsaktivitet coh fysisk funktion, depression och ångest, self-efficacy, arbetsförmåga och frågor relaterade till hälsoekonomi.

Syfte:

Syftet med studien är att skapa en longitudinell kohort bestående av patienter med spondylartrit och studera sjukdomens konsekvenser för individen och samhället. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Skåningar äldre än 18 år som mellan 2003 och 2007 sökt vård och fått en spondylartritrelaterad diagnos minst en gång av en specialistläkare inom reumatologi eller internmedicin alternativt minst två gånger av läkare med annan kompetens

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-11 – 2012-01

Antal individer/objekt

2037

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

58%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-11 – 2012-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Administrativ information

Etikprövning

Lund - dnr 2008/406

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Haglund E. Prevalence, physical activity, and work in patients with spondyloarthritis, Doctoral dissertation, Faculty of Medicine, Lund University, No 2013:107
Läs fulltext

Haglund E, Bremander AB, Petersson IF, Strömbeck B, Bergman S, Jacobsson LT, Turkiewicz A, Geborek P, Englund M. Prevalence of spondyloarthritis and its subtypes in southern Sweden. Ann Rheum Dis. 2011 Jun;70(6):943-8
Läs fulltext

Haglund E, Bremander A, Bergman S, Jacobsson LT, Petersson IF. Work productivity in a population-based cohort of patients with spondyloarthritis. Rheumatology (Oxford). 2013 Sep;52(9):1708-14.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.