MISS-kohorten, Melanom i Södra Sverige - DNA

SND-ID: ext0102-2.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se), Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Christian Ingvar - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för kirurgi

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Medicinska Fakulteten rorId

Beskrivning

MISS-kohorten startades 1990 då 40 000 kvinnor mellan 26 och 65 år i Skåne slumpvis blev utvalda att delta i en intervju angående riskfaktorer för malignt melanom och bröstcancer. 29 508 (ca 74%) av de tillfrågade kvinnorna valde att delta. Ingen av kvinnorna hade tidigare drabbats av cancer. Intervjuerna utfördes mellan år 1990 och 1992 och frågorna berörde bl. a. tidpunkten för kvinnans första menstruation, antal graviditeter, ålder vid ingång i klimakteriet, preventivmedel, alkohol, rökning, solexponering samt kroppkonstitution. Kohorten intervjuades en ytterligare gång år 2000 och även år 2011. Återintervjuer är planerade till var tionde år. Under åren 2011 till 2013 samlades även DNA in från kohorten genom saliv. Uppföljning av morbiditet och mortalitet görs årligen via nationella register.

Syfte:

Syftet med studien var att skapa en prospektiv populationsbaserad kohort med kvinnor från Södra Sverige med information rörande miljöfaktorer och genetiska faktorer.

DNA från saliv har samlats in från >50% av kohorten.
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Kvinnor mellan 25 och 65 år bosatta i Södra Sverige.

Tidsperiod(er) som undersökts

1990 – Pågående

Antal individer/objekt

15000

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011 – 2013
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Södra Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Medicinska Fakulteten

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicinsk genetik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Olsson, H., & Bladström, A. (2002). A cohort study of reproductive factors and family history of breast cancer in southern Sweden. In Breast Cancer Research and Treatment (Vol. 76, Issue 3, pp. 203–209). https://doi.org/10.1023/A:1020807619092
DOI: https://doi.org/10.1023/A:1020807619092

Epstein, E., Lindqvist, P., Geppert, B., & Olsson, H. (n.d.). A population-based cohort study on sun habits and endometrial cancer. In British Journal of Cancer (Vol. 101, pp. 537–540). https://doi.org/10.1038/sj.bjc.6605149
Läs fulltext
DOI: https://doi.org/10.1038/sj.bjc.6605149

Epstein, E., Lindqvist, P., & Olsson, H. (2009). A population-based cohort study on the use of hormone treatment and endometrial cancer in southern Sweden. In International Journal of Cancer (Vol. 125, pp. 421–425). https://doi.org/10.1002/ijc.24284
DOI: https://doi.org/10.1002/ijc.24284

Lindqvist, P. G., Epstein, E., & Olsson, H. (2009). Does an active sun exposure habit lower the risk of venous thrombotic events? A D-lightful hypothesis. In Journal of Thrombosis and Haemostasis (Vol. 7, Issue 4, pp. 605–610). https://doi.org/10.1111/j.1538-7836.2009.03312.x
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1538-7836.2009.03312.x

Lindqvist, P. G., Olsson, H., & Landin-Olsson, M. (2010). Are active sun exposure habits related to lowering risk of type 2 diabetes mellitus in women, a prospective cohort study? In Diabetes Research and Clinical Practice (Vol. 90, Issue 1, pp. 109–114). https://doi.org/10.1016/j.diabres.2010.06.007
DOI: https://doi.org/10.1016/j.diabres.2010.06.007

Lindqvist, P. G., Epstein, E., Landin-Olsson, M., Ingvar, C., Nielsen, K., Stenbeck, M., & Olsson, H. (n.d.). Avoidance of sun exposure is a risk factor for all-cause mortality: results from the Melanoma in Southern Sweden cohort. In Journal of Internal Medicine (Vol. 276, Issue 1, pp. 77–86). https://doi.org/10.1111/joim.12251
DOI: https://doi.org/10.1111/joim.12251

Lindqvist, P. G., Epstein, E., Nielsen, K., Landin-Olsson, M., Ingvar, C., & Olsson, H. (n.d.). Avoidance of sun exposure as a risk factor for major causes of death : A competing risk analysis of the Melanoma in Southern Sweden cohort. In Journal of Internal Medicine (Vol. 280, Issue 4, pp. 375–387). https://doi.org/10.1111/joim.12496
DOI: https://doi.org/10.1111/joim.12496

Lindqvist, P. G., Epstein, E., Landin-Olsson, M., Åkerlund, M., & Olsson, H. (n.d.). Women with fair phenotypes seem to confer a survival advantage in a low UV milieu. A nested matched case control study. In PLoS ONE (No. e0228582; Vol. 15, Issue 1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228582
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228582

Lindqvist, P., Landin-Olsson, M., & Olsson, H. (n.d.). Low sun exposure habits is associated with a dose-dependent increased risk of hypertension: a report from the large MISS cohort. In Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (Vol. 20, Issue 2, pp. 285–292). https://doi.org/10.1007/s43630-021-00017-x
DOI: https://doi.org/10.1007/s43630-021-00017-x

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.