Kvinnor med hög risk för bröst- och äggstockscancer

SND-ID: ext0105-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Helena Jernström - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Medicinska Fakulteten rorId

Beskrivning

Deltagarna i denna kohort är kvinnor som identifierats från journaler samt släktregister från den Onkologiska kliniken i Lund.

Inklusionskriterier till studien är dels att kvinnan ska tillhöra en familj med hög risk för utveckling av bröstcancer, dels att kvinnan ska vara något av följande: känd bärare för mutation i generna BRCA1 eller BRCA2, släkt i första eller andra generationen till en individ med bröstcancer eller individ utan bröstcancer som är bärare för mutation i BRCA1 eller BRCA2. Deltagarna i studien ska dessutom vara under 40 år och fortfarande menstruera.

"Familj med hög risk för utveckling av bröstcancer” har ansetts föreligga om minst en av tre kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer var under 50 år vid diagnos, eller om minst en av två kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer var under 40 år vid diagnos, eller om en kvinna diagnostiserats med bröstcancer innan 30 års ålder.

Insamlingen, som pågår fortfarande, startade 1996 och bestod 2010 av 300 fall.

De utvalda kvinnorna blev kontaktade via brev med information om studien och därefter uppringda och tillfrågade om

... Visa mer..
Deltagarna i denna kohort är kvinnor som identifierats från journaler samt släktregister från den Onkologiska kliniken i Lund.

Inklusionskriterier till studien är dels att kvinnan ska tillhöra en familj med hög risk för utveckling av bröstcancer, dels att kvinnan ska vara något av följande: känd bärare för mutation i generna BRCA1 eller BRCA2, släkt i första eller andra generationen till en individ med bröstcancer eller individ utan bröstcancer som är bärare för mutation i BRCA1 eller BRCA2. Deltagarna i studien ska dessutom vara under 40 år och fortfarande menstruera.

"Familj med hög risk för utveckling av bröstcancer” har ansetts föreligga om minst en av tre kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer var under 50 år vid diagnos, eller om minst en av två kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer var under 40 år vid diagnos, eller om en kvinna diagnostiserats med bröstcancer innan 30 års ålder.

Insamlingen, som pågår fortfarande, startade 1996 och bestod 2010 av 300 fall.

De utvalda kvinnorna blev kontaktade via brev med information om studien och därefter uppringda och tillfrågade om de vill delta. Ett brev innehållande ett omfattande frågeformulär skickades ut till kvinnorna som valt att delta. Frågorna berörde bland annat områden som fortplantning, amning, preventivmedel, andra mediciner, rökning och kostfrågor. Deltagarna kallades också in för provtagning och mätning av olika kroppsmått som vikt, längd och olika bröstmått. Blodproven togs vid två tillfällen under menstruationscykeln: dag 5-10 samt ~ dag 18-23.

Syfte:

Att studera risk faktorer hos unga kvinnor med hög risk för bröst- och äggstockscancer.

Insamlingen är pågående. År 2010 hade 300 kvinnor deltagit i studien. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Kvinnor med hög risk för bröstcancer som identifierats från journaler vid den onkologiska kliniken i Lund

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1993 – Pågående

Antal individer/objekt

300

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Medicinska Fakulteten

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicinsk genetik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hietala M, Olsson H, Jernström H. Prolactin levels, breast-feeding and milk production in a cohort of young healthy women from high-risk breast cancer families: implications for breast cancer risk. Fam Cancer. 2008;7(3):221-8.

Henningson M, Hietala M, Törngren T, Olsson H, Jernström H. IGF1 htSNPs in relation to IGF-1 levels in young women from high-risk breast cancer families: implications for early-onset breast cancer. Fam Cancer. 2011 Jun;10(2):173-85. doi: 10.1007/s10689-010-9404-z.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.