Riskfaktorer hos patienter med återkommande bröstcancer

SND-ID: ext0132-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi rorId

Beskrivning

Insamlingen pågick mellan 1980 och 2013 och kohorten består av 1800 individer. Studiens population består av kvinnor med återkommande bröstcancer, som alla har träffat samma läkare vid onkologiska avdelningen på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Alla patienter blev intervjuade av läkaren och frågorna berörde områden som yrke, rökning, tidigare sjukdomar, tidigare bröstcancerscreening, genomgångna graviditeter, amning, ålder vid första menstruation och klimakterie samt användande av preventivmedel. Information om tumören och datum för diagnos samlades in från patologiska rapporter samt patientens journaler. För ca 30 till 40% av individerna finns det tumörprov insamlade. Som kontroller har olika kontrollpopulationer använts, tex friska kontroller från Dalby primärvård (en tätort i Lunds kommun), kvinnor vid Skånes Universitetssjukhus med godartad bröstsjukdom samt kontroller från MISS-kohorten (inlagd hos SND: studie nr EXT 0102 ).

Syfte:

Att studera riskfaktorer för kvinnor med återkommande bröstcancer.
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Populationen i studien är baserad på kvinnor med återkommande bröstcancer, som alla har träffat samma läkare vid onkologiska avdelningen på Skånes Universitetssjukhus i Lund, mellan åren 1980 och 2013.

Studiedesign

Fall-kontrollstudie

Tidsperiod(er) som undersökts

1980 – 2013

Studie kopplad till biobank

Ja

Antal individer/objekt

1800

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980 – 2013
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980 – 2013
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Lundregionen

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Olsson H, Landin-Olsson M, Gullberg B. Retrospective assessment of menstrual cycle length in patients with breast cancer, in patients with benign breast disease, and in women without breast disease. J Natl Cancer Inst. 1983 Jan;70(1):17-20.

Ellberg C, Jönsson G, Olsson H. Can a phenotype for recessive inheritance in breast cancer be defined? Fam Cancer. 2010 Dec;9(4):525-30. doi: 10.1007/s10689-010-9355-4

Ellberg C, Jernström H, Olsson H. Breast cancer and spider telangiectasias at diagnosis and its relation to histopathology and prognosis: a population-based study. Breast Cancer Res Treat. 2012 Jan;131(1):177-86. doi: 10.1007/s10549-011-1707-8. Epub 2011 Aug 10.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.