Fall-kontrollstudie av mjukdelssarkom - Kontroller

SND-ID: ext0137-2.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi rorId

Beskrivning

Etiologin för mjukdelssarkom är till största delen okänd. Till denna studie som startade 1988, och som fortfarande pågår, har det samlats in information från patienter med mjukdelssarkom med tillhörande kontroller. Alla patienter från 15 år som diagnostiserats med mjukdelssarkom (exklusive dem med tumörer i livmodern) i södra Sverige har identifierats från södra Sveriges regionala tumörregister. Fram till 2009 var det 1261 individer som kontaktades och blev tillfrågade om de kunde svara på ett frågeformulär. Frågeformuläret innehöll frågor som rör tidigare sjukdomar och medicinering, tidigare strålningsterapi, yrke, längd, vikt, fortplantning, använding av p-piller och annan exponering för hormonella substanser. Två kontroller per fall valdes slumpmässigt ut från populationsregistret med matchningskriterierna kön, ålder och hemort. Av de 1261 fall som identifierats svarade 967 (77%) på frågeformuläret. Efter exkludering av några individer pga. av missklassificering återstod 855 fall samt 2021 kontroller. På grund av brist på tillgängliga kontroller för 221 fall gav detta 634 matchade grupper.

... Visa mer..
Etiologin för mjukdelssarkom är till största delen okänd. Till denna studie som startade 1988, och som fortfarande pågår, har det samlats in information från patienter med mjukdelssarkom med tillhörande kontroller. Alla patienter från 15 år som diagnostiserats med mjukdelssarkom (exklusive dem med tumörer i livmodern) i södra Sverige har identifierats från södra Sveriges regionala tumörregister. Fram till 2009 var det 1261 individer som kontaktades och blev tillfrågade om de kunde svara på ett frågeformulär. Frågeformuläret innehöll frågor som rör tidigare sjukdomar och medicinering, tidigare strålningsterapi, yrke, längd, vikt, fortplantning, använding av p-piller och annan exponering för hormonella substanser. Två kontroller per fall valdes slumpmässigt ut från populationsregistret med matchningskriterierna kön, ålder och hemort. Av de 1261 fall som identifierats svarade 967 (77%) på frågeformuläret. Efter exkludering av några individer pga. av missklassificering återstod 855 fall samt 2021 kontroller. På grund av brist på tillgängliga kontroller för 221 fall gav detta 634 matchade grupper. Bland dessa ingår det endast en kontroll för 17 (2.7%) av fallen. Följaktligen består fall-kontrollserien av 634 fall och 1251 kontroller. Detta är troligtvis den största fall-kontrollstudien för mjukdelssarkom och storleken tillåter studier av subgrupper.

Syfte:

Att studera riskfaktorer för mjukdelssarkom

Insamlingen är pågående. År 2009 innefattade studien 1251 kontroller. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Alla patienter från 15 år som diagnostiserats med mjukdelssarkom (exklusive dem med tumörer i livmodern) i södra Sverige, som identifierats från södra Sveriges regionala tumörregister.

Studiedesign

Fall-kontrollstudie

Tidsperiod(er) som undersökts

1988 – Pågående

Antal individer/objekt

1251

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Södra Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Wagner P, Alvegård T, Ranstam J, Rydholm A, Vult von Steyern F, Olsson H. Oral contraceptive use, parity, and constitutional characteristics. Cancer Causes Control. 2014 Sep;25(9):1167-77. doi: 10.1007/s10552-014-0420-4.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.