Biobank för individer med prostatacancer - Biobank för prostatacancer-kontroller

SND-ID: ext0138-2.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi rorId

Beskrivning

Kohorten består av 900 individer med prostatacancer som kommit till en onkologklinik i södra Sverige för terapi. Datainsamling till studien startade 2007 och pågår fortfarande. Till studien tillhör en kontrollgrupp på 1000 män som rekryterats bland medföljande makar till kvinnliga cancerpatienter. Deltagarna har fått lämna ett blodprov samt svara på frågor som rör tidigare medicinering, längd, vikt, alkohol- och rökningskonsumtion.

Syfte:

Att studera riskfaktorer för prostatacancer
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Individer med prostatacancer som kommit till en onkologklinik i södra Sverige för terapi.

Studiedesign

Fall-kontrollstudie

Tidsperiod(er) som undersökts

2007 – Pågående

Antal individer/objekt

1000

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer