Gothenburg Atheroma Study Group (GASG).

SND-ID: ext0141-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Göran Bergström

goran.bergstrom@hjl.gu.se

Skapare/primärforskare

Göran Bergström - Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för medicin rorId

Beskrivning

Studiepopulation och undersökningar:

Studiens datainsamling genomfördes mellan 2003-2009. Data består av plack från halsartären som erhållits från karotis-kirurgi, utförd vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Göteborg, Sverige). Kriterier som ledde till operation var mindre ischemisk stroke, transitorisk ischemisk attack (TIA) eller amaurosis fugax och en höggradig karotisstenos (≧ 70 % mätt enligt metoden ”European Carotid Surgery Trial”, ECST). Under 2010 påbörjades insamling av data på nytt, i syfte att samla in komplett tidsserie av plack från halsartären.

En ytterligare expansion har lett till införandet av serum- och plasmaprover som tas från patienter med nydiagnostiserade bukaortaaneurysm (AAA). Den sistnämnda insamlingen anges även som studien G3A (Göteborg bukaortaaneurysm studien) och leds av doktor Marcus Langensköld.

Dataset från artiklar publicerade i open access kan förmedlas vid förfrågan.

Syfte:

... Visa mer..
Studiepopulation och undersökningar:

Studiens datainsamling genomfördes mellan 2003-2009. Data består av plack från halsartären som erhållits från karotis-kirurgi, utförd vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Göteborg, Sverige). Kriterier som ledde till operation var mindre ischemisk stroke, transitorisk ischemisk attack (TIA) eller amaurosis fugax och en höggradig karotisstenos (≧ 70 % mätt enligt metoden ”European Carotid Surgery Trial”, ECST). Under 2010 påbörjades insamling av data på nytt, i syfte att samla in komplett tidsserie av plack från halsartären.

En ytterligare expansion har lett till införandet av serum- och plasmaprover som tas från patienter med nydiagnostiserade bukaortaaneurysm (AAA). Den sistnämnda insamlingen anges även som studien G3A (Göteborg bukaortaaneurysm studien) och leds av doktor Marcus Langensköld.

Dataset från artiklar publicerade i open access kan förmedlas vid förfrågan.

Syfte:

En biobank med aterosklerotisk vävnad från människor, erhållen från karotis-kirurgi. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Patienter som genomgår endarterektomi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 – 2009
  • Datakälla: Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010 – 2010
  • Datakälla: Biologiska prover
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Västra Götalandsregionen

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicin

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Bergström G, Fagerberg B, Sallsten G, Lundh T, Barregard L. Is cadmium exposure associated with the burden, vulnerability and rupture of human atherosclerotic plaques? PLOS ONE (in press).

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.