Luftvägssjukdomar - enkät från år 2000

SND-ID: ext0142-2.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Nihlén Ulf - Lunds universitet

Peter Montnemery - Lunds universitet

Claes-Göran Löfdahl - Lunds universitet

Anna Lindgren - Lunds universitet

Forskningshuvudman

Lunds universitet rorId

Beskrivning

Prevalensen av olika luftvägssjukdomar ökar i Skandinavien och även i andra delar av världen. I denna studie har en omfattande enkät med frågor som rör luftvägssjukdomar skickats ut till invånare i Malmö kommun med omgivning. Det första utskicket gjordes 1992 till 12 079 individer, dvs. 1.5% av den dåvarande populationen i Malmö kommun och Malmöhus län. Individerna valdes ut från populationsregistret från fyra åldersgrupper (20-29, 30-39, 40-49 samt 50-59) med jämförbart antal kvinnor och män i varje grupp. Efter två påminnelser så hade 8468 (70.1%) individer svarat på enkäten. Enkäten innehöll frågor som självrapporterad astma, kronisk bronkit, emfysem eller allergi, om man har fått en diagnos på dessa sjukdomar av en läkare, samt frågor om man ofta besväras av hosta eller har problem med lungorna och näsan som t.ex. pipig andning och nästäppa. Enkäten innehöll även frågor om rökning, medicinering och om man bor nära en trafikerad väg. År 2000 gjordes en uppföljning och en liknande enkät skickades åter ut till 4933 av de individer som svarade på enkäten 1992. Enkäten som skickades ut år 2000

... Visa mer..
Prevalensen av olika luftvägssjukdomar ökar i Skandinavien och även i andra delar av världen. I denna studie har en omfattande enkät med frågor som rör luftvägssjukdomar skickats ut till invånare i Malmö kommun med omgivning. Det första utskicket gjordes 1992 till 12 079 individer, dvs. 1.5% av den dåvarande populationen i Malmö kommun och Malmöhus län. Individerna valdes ut från populationsregistret från fyra åldersgrupper (20-29, 30-39, 40-49 samt 50-59) med jämförbart antal kvinnor och män i varje grupp. Efter två påminnelser så hade 8468 (70.1%) individer svarat på enkäten. Enkäten innehöll frågor som självrapporterad astma, kronisk bronkit, emfysem eller allergi, om man har fått en diagnos på dessa sjukdomar av en läkare, samt frågor om man ofta besväras av hosta eller har problem med lungorna och näsan som t.ex. pipig andning och nästäppa. Enkäten innehöll även frågor om rökning, medicinering och om man bor nära en trafikerad väg. År 2000 gjordes en uppföljning och en liknande enkät skickades åter ut till 4933 av de individer som svarade på enkäten 1992. Enkäten som skickades ut år 2000 hade kompletterats med frågor som rör kronisk obstruktiv lungsjukdom. Denna enkät skickades även ut till 7000 nya individer i Malmöområdet som slumpmässigt valts ut från populationsregistret. Totalt skickades 11 933 enkäter ut år 2000 till individer i åldrarna 18-77 år. Av dessa individer svarade 9316 (78.1%) på enkäten, varav 4280 (86.8%) individer svarade på både 1992- och 2000-enkäten. Till individerna som svarade på enkäten år 2000 har ytterligare data om trafik och luftföroreningar lagts till med hjälp av geografiska koordinater för folkbokföringsadress, data från vägverket samt data från en emissionsdatabas för kväveoxider.

Syfte:

Att undersöka förekomst av och riskfaktorer för olika luftvägssjukdomar i den vuxna befolkningen i södra Sverige.

9316 individer svarade år 2000 på samma enkät som skickades ut 1972, kompletterad med frågor som rör kronisk obstruktiv lungsjukdom. Till dessa individer finns även ytterligare data om trafik och luftföroreningar. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Individer mellan åldrarna 18 till 72 år boende i Malmö kommun med närliggande omgivning.

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2000

Antal individer/objekt

9316

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

78%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 – 2000
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 – 2000
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Malmö kommun med närliggande omgivning.

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Montnémery P, Ädelroth E, Heuman K, Johannisson A, Johansson SA, Lindholm LH, Lundbäck B, Löfdahl CG. Prevalence of obstructive lung diseases and respiratory symptoms in southern Sweden. Respir Med. 1998 Dec;92(12):1337-45.

Nihlén U, Nyberg P, Montnémery P, Löfdahl CG. Influence of family history and smoking habits on the incidence of self-reported physician's diagnosis of COPD. Respir Med. 2004 Mar;98(3):263-70.

Lindgren A, Stroh E, Montnémery P, Nihlén U, Jakobsson K, Axmon A. Traffic-related air pollution associated with prevalence of asthma and COPD/chronic bronchitis. A cross-sectional study in Southern Sweden. Int J Health Geogr. 2009 Jan 20;8:2. doi: 10.1186/1476-072X-8-2.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.