European Representative Democracy Data Archive

SND-ID: ext0146-1.

Åtkomst till data via

Hemsida

Kontakt

Torbjörn Bergman

torbjorn.bergman@umu.se

Skapare/primärforskare

Staffan Andersson - Linnéuniversitetet, Institutionen för statsvetenskap

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Torbjörn Bergman - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Institutionen för samhällsvetenskaper, statsvetenskap rorId

Beskrivning

Datasetet i "The European Representative Democracy Data Archive" består av data på regeringsnivå för 29 europeiska demokratier. För dessa länder inkluderas data för samtliga regeringar som bildats från och med att landet övergått till sitt nuvarande demokratiska styrelseskick, och som bildats senast 31:e december 2010. Totalt ingår 640 olika koalitions-, enpartis- och partiobundna regeringar i datasetet.

Syfte:

Syftet med ERDDA-projektet är att åtgärda en rådande brist på jämförbar och omfattande data gällande relationen mellan medborgares demokratiska värderingar och attityder, och systematisk information gällande de centrala politiska aktörerna och institutionerna i deras respektive hemländer.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Population

640 regeringar (samlings-, enparti- och partipoltiskt obundna)

Tidsperiod(er) som undersökts

1940 – 2010

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007–pågående
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

Geografisk beskrivning: 29 europeiska demokratiskt styrda nationer

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för samhällsvetenskaper, statsvetenskap

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
  • Diarienummer hos finansiär: In2007-0149:1-E
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ausderan, Jacob Thomas, ”International Conflict and the Strategic Selection of Foreign Policy Advisors” (2013). Diss. The Florida State University.
Läs fulltext

Andersson, Staffan (2015). “Storbritannien”, in Anckar, Carsten and Thomas Denk (2015). Komparativ politik: nio politiska system, Lund: Studentlitteratur.

Benoit, Kenneth and Thomas Däubler (2014). "Putting Text in Context: How to Estimate Better Left-Right Positions by Scaling Party Manifesto Data using Item Response Theory." Prepared for the “Mapping Policy Preferences from Texts” Conference, May 15-16, 2014, Berlin.

Bergman, Torbjörn, Alejandro Ecker, and Wolfgang C. Müller. "How Parties Govern: Political Parties and the Internal Organization of Government." in Müller, Wolfgang C. and Hanne Marthe Narud, (eds.) Party governance and party democracy. New York: Springer. 33-50.

Bergman, Torbjörn, Svante Ersson, and Johan Hellström. "Government formation and breakdown in Western and Central Eastern Europe." Comparative European Politics (2013).

Bergman, Torbjörn, and Johan Hellström. "Country-specific configurations and constants in cross-national variable analysis." The 42nd ECPR Joint Sessions of Workshops, 10-15 April 2014, Universidad de Salamanca, Spain: Paper prepared for the workshop on the evolution of parliamentarism and its political consequences. 2014.

Buzogány, Aron and Sabine Kropp, (2013). ”Koalitionen von Parteien”, in Niedermeyer, Oskar (ed.) Handbuch partaienforschung. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Döring, Holger and Schwander, Hanna (forthcoming). "Revisiting the left cabinet share: How to measure the partisan profile of governments in welfare state research".
Läs fulltext

Ecker, Alejandro, Konstantin Glinitzer, and Thomas M. Meyer. "Corruption performance voting and the electoral context." European Political Science Review: 1-22.

Heller, Maiko Isabelle (2013). ”Context matters: How outside opinions affect the manifestation of common-pool problems in government spending”. EPSA 2013 Annual General Conference Paper 425.

Hübscher, Evelyne and Thomas Sattler, "Fiscal Consolidation Under Electoral Risk" (July 23, 2014).

Hübscher, Evelyne. ”The politics of fiscal consolidation revisited”. Journal of Public Policy, doi:10.1017/S0143814X15000057.

Jenny, Marcelo, Müller, Wolfgang C., Bradbury, Jonathan, Eder, Nikolaus and Ilonszki, Gabriella (2014). ”MPs' inter-party contacts and the operation of party democracy”, in Deschouwer, Kris & Depauw, Sam (eds.) Representing the people: A survey among members of statewide and sub-state parliaments. New York: Oxford University Press.

Laver, Michael and Kenneth Benoit (2014). "The Basic Arithmetic of Legislative Decisions." American Journal of Political Science

Mölder, Martin. (2014) "Coherence of Coalition Governments Across Types of Parliamentarism." 42nd ECPR Joint Sessions of Workshops in Salamanca, Spain 10-15 April 2014.

Mölder, Martin. (2014) ”From Ideological Distance to Programmatic Overlap: A Non-Spatial Measure of Party Policy Difference.” ECPR General Conference in Glasgow, 3-6 September 2014.

Müller, Wolfgang C., ‘Governments and Bureaucracies’ in Daniele Caramani (ed.), Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press, 3rd edition, 2014, pp. 131-149.

Nyblade, Benjamin (2013). ”Government formation in parliamentary democracies”, in Müller, Wolfgang C. and Hanne Marthe Narud, (eds.) Party governance and party democracy. New York: Springer

Schleiter, Petra, and Tavits, Margit. ”The Electoral Benefits of Opportunistic Election Timing” (2014). Working Paper, University of Oxford.

Saalfeld, Thomas (2013). ”Economic Performance, Political Institutions and Cabinet Durability in 28 European Parliamentary Democracies, 1945-2011”, in Müller, Wolfgang C. & Hanne Marthe Narud, (eds.) Party governance and party democracy. New York: Springer

Saalfeld, Thomas. "Executive-legislative relations in Europe." Magone, José M., ed. Routledge Handbook of European Politics (2014): 346.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.