Uppsala Birth Cohort Multigeneration Study (UBCoS)

SND-ID: ext0155-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Ilona Koupil - Stockholms universitet, Centre for Health Equity Studies

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Centre for Health Equity Studies rorId

Beskrivning

Den unika multigenerationella databasen, Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study (UBCoS), startade 2004 genom att kombinera existerande data på en representativ och väldefinierad kohort bestående av 14 192 män och kvinnor födda vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala under perioden 1915-1929, med information om ättlingar till de ursprungliga kohortmedlemmarna som erhållits från dataregister.

Studien har utvecklats vidare genom ytterligare datainsamling (b.la. från skolarkiv) och den uppföljande perioden förlängdes till slutet av år 2010. Ytterligare datainsamling är för närvarande pågående.

Studien är unik då den möjliggör studier av intergenerationella kopplingar i ett ”framåtblickande” (prospektivt) perspektiv med utgångspunkt i tidigt nittonhundratal, dvs. långt före rutindataregister fanns tillgängliga. Generationskopplingar kan nu undersökas hos mer än 140 000 personer från familjer som spänner upp till fem generationer, inklusive de 14 192 ursprungliga kohortmedlemmarna, deras 22 559 barn, 38 771 barnbarn och 25 471 barnbarnsbarn.

De huvudsakliga målen med forskningen är att:
(i) beh

... Visa mer..
Den unika multigenerationella databasen, Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study (UBCoS), startade 2004 genom att kombinera existerande data på en representativ och väldefinierad kohort bestående av 14 192 män och kvinnor födda vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala under perioden 1915-1929, med information om ättlingar till de ursprungliga kohortmedlemmarna som erhållits från dataregister.

Studien har utvecklats vidare genom ytterligare datainsamling (b.la. från skolarkiv) och den uppföljande perioden förlängdes till slutet av år 2010. Ytterligare datainsamling är för närvarande pågående.

Studien är unik då den möjliggör studier av intergenerationella kopplingar i ett ”framåtblickande” (prospektivt) perspektiv med utgångspunkt i tidigt nittonhundratal, dvs. långt före rutindataregister fanns tillgängliga. Generationskopplingar kan nu undersökas hos mer än 140 000 personer från familjer som spänner upp till fem generationer, inklusive de 14 192 ursprungliga kohortmedlemmarna, deras 22 559 barn, 38 771 barnbarn och 25 471 barnbarnsbarn.

De huvudsakliga målen med forskningen är att:
(i) behandla frågor avseende i vilken utsträckning som, de mekanismer som innebär social fördel och nackdel överförs från en generation till nästa, vilket ger upphov till kontinuitet i sociala underläge både över livscykeln och mellan generationer.
(ii) Utforska hur tidigt sociala och biologiska faktorer, särskilt de som är relaterade till kardiovaskulär risk, överförs från föräldragenerationen till nästkommande generation/generationerna.
(iii) Integrera förståelsen av bredare sociala mekanismer för att svara på hur, och i vilken utsträckning, som ojämlikhet i hälsa återges i varje ny generation.

Syfte:

Studiens huvudsakliga mål är att utforska hur ojämlikheter i hälsa reproduceras över generationer.

Antal deltagare: 14 192 från den ursprungliga kohorten tillsammans med över 140.000 familjemedlemmar. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Den ursprungliga kohorten består av 14 192 män och kvinnor födda vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala under perioden 1915-1929. Deras partners och ättlingar ingår också i studien.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1915-01-01 – 2010-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-01-01 – 2015-05-01
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Centre for Health Equity Studies

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2013-5104, 2013-2139, 2013-5474, 2006-7498, 345-2003-2440

Finansiering 2

  • Finansiär: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
  • Diarienummer hos finansiär: 2013-1084

Finansiering 3

  • Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
  • Diarienummer hos finansiär: 2003-0101, 2004-1439, 2006-1276, 2007-1010

Etikprövning

Stockholm - dnr 03-117 (2003-03-10)

Stockholm - dnr 04-944T (2004-12-10)

Stockholm - dnr 2009/1115-32 (2009-06-29)

Stockholm - dnr 2009/1830-32 (2009-11-23)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Goodman A, Kajantie E, Osmond C, Eriksson J, Koupil I, Thornburg K, Phillips DI. The relationship between umbilical cord length and chronic rheumatic heart disease: a prospective cohort study. Eur J Prev Cardiol 2014. doi:10.1177/2047487314544082

Donrovich R, Drefahl S, Koupil I. Early life conditions, partnership histories, and mortality risk for Swedish men and women born 1915-1929. Soc Sci Med 2014;108:60-67. doi:10.1016/j.socscimed.2014.02.036

Byberg L, Michaëlsson K, Goodman A, Zethelius B, Koupil I. Birth weight is not associated with risk of fracture. Results from two Swedish cohort studies. J Bone Miner Res 2014. doi:10.1002/jbmr.2246

Heshmati A, Koupil I. Placental weight and foetal growth rate as predictors of ischaemic heart disease in a Swedish cohort. J Dev Orig Health Dis 2014 doi:10.1017/S2040174414000142

Lawson D, Makoli A, Goodman A. Sibling configuration predicts individual and descendant socioeconomic success in a modern post-industrial society. PLoS One 2013;8(9):e73698. doi:10.1371/journal.pone.0073698

Sovio U, Jones R, Dos Santos Silva I, Koupil I. Birth size and survival in breast cacner patients from the Uppsala Birth Cohort Study. Cancer Causes Control 2013;24(9):1643-1651 doi:10.1007/s10552-013-0238-5

Holowko N, Mishra G, Koupil I. Social inequality in excessive gestational weight gain. Int J Obes (Lond). 2013 (Epub ahead of print) doi:10.1038/ijo.2013.62

Heshmati A, Mishra G, Koupil I. Childhood and adulthood socio-economic position and hypertensive disorders in pregnancy: the Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study. J Epidemiol Community Health 2013;67(11):939-946 doi:10.1136/jech-2012-202149

Mishra GD, Chiesa F, Goodman A, De Stavola B, Koupil I. Socio-economic position over the life course and all-cause, and circulatory diseases mortality at age 50-87 years: results from a Swedish birth cohort. Eur J Epidemiol 2013; 28(2):139-147 doi:10.1007/s10654-013-9777-z

Modin B, Eriksson R, Vågerö D. Intergenerational continuity in school performance: Do grandparents matter? Eur Sociol Rev 2012. doi:10.1093/esr/jcs064

Goodman A, Koupil I, Lawson DW. Low fertility increases descendant socioeconomic position but reduces long-term fitness in a modern post-industrial society. Proc Biol Sci 2012;279(1746):4342-51. doi:10.1098/rspb.2012.1415

Sovio U, Dibden A, Koupil I. Social determinants of infant mortality in a historical Swedish cohort. Paediatric and Perinatal Epidemiology 2012;26(5):408-20. doi:10.1111/j.1365-3016.2012.01302.x

Jonsson U, Goodman A, von Knorring A-L, von Knorring L, Koupil I. School performance and hospital admission due to unipolar depression: a three-generational study of social causation and social selection. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2012;47(10):1695-706. doi:10.1007/s00127-012-0476-y

Fors S, Modin B, Koupil I, Vågerö D. Socioeconomic inequalities in circulatory and all-cause mortality after retirement: the impact of mid-life income and old-age pension. Evidence from the Uppsala Birth Cohort Study. J Epidemiol Community Health 2012;66:e16. doi: 10.1136/jech.2010.131177

Koupil I, Goodman A. Health Equity: A life course approach. Public Service Review: European Union 2011; 11:382-3.

Danziger PD, Silverwood R, Koupil I. Fetal growth, early life circumstances, and risk of suicide in late adulthood. Eur J Epidemiol 2011;26(7):571-581. doi:10.1007/s10654-011-9592-3

De Stavola BL, Leon DA, Koupil I. Intergenerational correlations in size at birth and the contribution of environmental factors: The Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study, Sweden, 1915-2002. Am J Epidemiol 2011;174(1):52-62. doi: 10.1093/aje/kwr032

Risnes KR, Vatten LJ, Baker JL, Jameson K, Sovio U, Kajantie E, Osler M, Morley R, Jokela M, Painter RC, Sundh V, Jacobsen GW, Eriksson JG, Sørensen TI, Bracken MB. Birtweight and mortality in adulthood: a systematic review and meta-analysis. Int J Epidemiol 2011;40(3):647-61. doi: 10.1093/ije/dyq267

Goodman A, Gisselmann MD, Koupil I. Birth outcomes and early-life social characteristics predict unequal educational outcomes: consistency across Swedish cohorts born 1915-1929 and 1973-1980. Longitudinal and Life Course Studies 2010;1(4):317-338.

Goodman A, Koupil I. The effect of school performance upon marriage and long-term reproductive success in 10,000 Swedish males and females born 1915–1929. Evolution and Human Behavior 2010, 31(6) 425-435. doi: 10.1016/j.evolhumbehav.2010.06.002

Gisselmann M, Koupil I, De Stavola BL. The combined influence of parental education and preterm birth on school performance. J Epidemiol Community Health 2010;65:764-9. doi: 10.1136/jech.2009.105569

Manor O, Koupil I. Birth weight of infants and mortality in their parents and grandparents: the Uppsala Birth Cohort Study. Int J Epidemiology 2010;9(5):1264-76. (DOI) 10.1093/ije/dyq046

Ahrén-Moonga J, Silverwood R, Klinteberg BA, Koupil I. Association of higher parental and grandparental education and higher school grades with risk of hospitalization for eating disorders in females: the Uppsala birth cohort multigenerational study. Am J Epidemiol. 2009;170(5):566-75. doi: 10.1093/aje/kwp166

Goodman A, Koupil I. Social and biological determinants of reproductive success in Swedish males and females born 1915-1929. Evolution and Human Behavior 2009;30(5)329-41. doi: 10.1016/j.evolhumbehav.2009.03.007

Goodman A, Mishra GD, dos Santos Silva I, Koupil I. Maternal pelvic size not predictive of daughter's breast cancer or ovarian cancer in a large Swedish cohort. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009;18(8):2333-5. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-09-0505

MacCabe JH, Koupil I, Leon DA. Lifetime reproductive output over two generations in patients with psychosis and their unaffected siblings: The Uppsala 1915-1929 Birth Cohort Multigenerational Study. Psychological Medicine 2009;39(10):1667-76. doi: 10.1017/S0033291709005431

Modin B, Koupil I, Vågerö D. The impact of early twentieth century illegitimacy across three generations. Longevity and intergenerational health correlates. Soc Sci Med 2009;68(9):1633-40. doi: 10.1016/j.socscimed.2009.02.019

Modin B, Fritzell J. The long arm of the family: are parental and grandparental earnings related to young men's body mass index and cognitive ability? Int J Epidemiol 2009;38(3):733-44. doi: 10.1093/ije/dyp001

Rajaleid K, Hallqvist J, Koupil I. The effect of early life factors on 28 day case fatality after acute myocardial infarction. Scand J Public Health 2009;37(7):720-7. doi: 10.1177/1403494809344445

Silva I dos S, De Stavola B, McCormack V, Collaborative Group on Pre-Natal Risk Factors and Subsequent Risk of Breast Cancer (Koupil I was a member of the group). Birth size and breast cancer risk: re-analysis of individual participant data from 32 studies. PLoS Medicine 2008;5(9):1372-86. doi: 10.1371/journal.pmed.0050193

Koupil I, Toivanen P. Social and early life determinants of overweight and obesity in 18-year old Swedish men. Int J Obesity (London) 2008; 32, 73–81. doi:10.1038/sj.ijo.0803681

Modin B, Vågerö D, Hallqvist J, Koupil I. The contribution of parental and grandparental childhood social disadvantage to circulatory disease diagnosis in young Swedish men. Soc Sci Med 2008;66(4):822-834. doi:10.1016/j.socscimed.2007.11.001

Rajaleid K, Manor O, Koupil I. Does the strength of the association between foetal growth rate and ischaemic heart disease mortality differ by social circumstances in early or later life? J Epidemiol Community Health 2008;62(5):e6. doi:10.1136/jech.2006.059147

Book section:Pickles A, De Stavola BL. Chapter 9 An overview of methods for studying events and their timing. In "Epidemiological Methods in Life Course Research", Pickles A, Maughan B, Wadsworth M (eds). Oxford University Press 2007.

Koupil I. The Uppsala studies on developmental origins of health and disease. J Intern Med 2007;261(5):426-36. doi:10.1111/j.1365-2796.2007.01799.x

Koupil I, Leon DA, Lithell HO. Length of gestation is associated with mortality from cerebrovascular disease. J Epidemiol Community Health 2005;59(6):473-474. doi:10.1136/jech.2004.026518

McCormack V, dos Santos Silva I. Koupil I, Leon DA, Lithell H. Birth characteristics and adult cancer incidence: Swedish cohort of over 11,000 men and women. Int J Cancer 2005;115(4):611-617. doi:10.1002/ijc.20915

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.