Recollection of repeated dental visits

SND-ID: ext0200-1.

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Pär-Anders Granhag - Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen orcid

Rebecca Willén - Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Psykologiska institutionen rorId

Beskrivning

Dental care patients (n=95) participated in a quasi-experiment during 2012 in Sweden. The respondents were interviewed twice about dental visits they had made between 2002 and 2012. For verification purposes, the narratives were compared to the dental records. The data can be reused to further analyse memory for repeated events. It can be used as experimental data (including both interviews) or as single interview data (including data from only the first interview).

Syfte:

Studiens främsta syfte är att undersöka hur man kan underlätta för vuxna målsägare att minnas och på ett specifikt sätt berätta om de upprepade händelser de rapporterar att de utsatts för.Samt att undersöka om olika minnesmått påverkas olika av potentiellt inverkande faktorer.
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Tandvårdspatienter

Studiedesign

Experimentell studie

Tidsperiod(er) som undersökts

2012 – Pågående

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Psykologiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Brottsoffermyndigheten
  • Diarienummer hos finansiär: 252107824

Etikprövning

Göteborg - dnr 1007-11

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Psykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Willén, R. M. (2015). Recollection of repeated events: Difficulties and possibilities. Department of Psychology, University of Gothenburg, Sweden.
Läs fulltext

Willén, R.M., Granhag, P.A., Strömwall, L.A., & Fisher, R.P. (2015). Facilitating particularisation of repeated similar events with context-specific cues. Scandinavian Journal of Psychology, 56, 28-37. DOI: <https://doi.org/10.1111/sjop.12180&gt;
Fulltext via Göteborgs universitet

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.