Förekomst av luftrörssymtom och astma hos svenska tävlingsmotionärer

SND-ID: ext0276-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Nikolai Stenfors

nikolai.stenfors@umu.se

Skapare/primärforskare

Nikolai Stenfors - Umeå universitet, Enheten för medicin orcid

Forskningshuvudman

Umeå universitet rorId

Beskrivning

Studiens syfte var att kartlägga förekomst av och riskfaktorer för luftrörsymtom och astma hos tävlingsmotionärer inom kondi-
tionsidrott.
Samtliga svenska medborgare över 17 års ålder anmälda till Lidingöloppet, Vasaloppet och
Vansbrosimningen inviterades. De anmälda deltagarna erhöll en webenkät innan tävling. Enkäten baserades
på ECHRSII-enkäten med frågor kring luftrörsbesvär, allergi, astma, som kompletterades
med frågor kring träning. Vår huvudsakliga frågeställning var att beräkna förekomsten av själv-rapporterad läkar-diagnosticerad
astma i studiepopulationen, indelat på kön, tävling, deltagarens huvudsakliga idrottsgren och trän-
ingsmängd.

Syfte:

... Visa mer..
Studiens syfte var att kartlägga förekomst av och riskfaktorer för luftrörsymtom och astma hos tävlingsmotionärer inom kondi-
tionsidrott.
Samtliga svenska medborgare över 17 års ålder anmälda till Lidingöloppet, Vasaloppet och
Vansbrosimningen inviterades. De anmälda deltagarna erhöll en webenkät innan tävling. Enkäten baserades
på ECHRSII-enkäten med frågor kring luftrörsbesvär, allergi, astma, som kompletterades
med frågor kring träning. Vår huvudsakliga frågeställning var att beräkna förekomsten av själv-rapporterad läkar-diagnosticerad
astma i studiepopulationen, indelat på kön, tävling, deltagarens huvudsakliga idrottsgren och trän-
ingsmängd.

Syfte:

Kartlägga förekomsten av luftrörsbesvär och astma bland tävlingsmotionärer Visa mindre..
Metod och utfall

Population

Anmälda deltagare till Lidingöloppet 2014, Vasaloppet 2015 och Vansbrosimningen 2015

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-09-01 – 2015-07-30

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Etikprövning

Umeå - dnr 2014/287-31

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Lungmedicin och allergi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Idrottsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Amanda Näsman, Tommie Irewall, Ulf Hållmarker, Anne Lindberg, and Nikolai Stenfors, “Asthma and Asthma Medication Are Common among Recreational Athletes Participating in Endurance Sport Competitions,” Canadian Respiratory Journal, vol. 2018, Article ID 3238546, 7 pages, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/3238546.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.