Engelsk-svensk guldstandard för ordlänkning (GES)

SND-ID: ext0283-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Lars Ahrenberg - Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap

Maria Holmqvist - Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap

Forskningshuvudman

Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap rorId

Beskrivning

En referenskorpus för ordlänkning uppdelad på tränings- och testdata. Meningarna är hämtade från Europarl engelska respektive svenska delar.

Data är skapade från den engelsk-svenska delen av den parallella korpusen Europarl och utgörs, för varje meningspar, av par av tokenidentifierare på formen n-m där n och m är heltal.
Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Tvåspråkig
 • Språk

  • Engelska (eng)

  • Svenska (swe)

   Meningar: 1164

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Meningar: 1164

 • Uppmärkning

  • Länkning

   Manuell uppmärkning

Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för datavetenskap

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Teknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Maria Holmqvist and Lars Ahrenberg (2011). A Gold Standard for English-Swedish Word Alignment. In Proceedings of the 18th Nordic Conference on Computational Linguistics, Riga, Latvia, May 11-13, 2011.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.