Single mimivirus particles intercepted and imaged with an X-ray laser - CXIDB ID1

SND-ID: ext0308-1.

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Filipe Maia - Uppsala universitet

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi rorId

Beskrivning

Datasetet består av de data som ligger till grund för bilderna i artikeln “Single Mimivirus particles intercepted and imaged with an X-ray laser” (2011).

För mer information se den engelska katalogsidan (https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ext0308) och posten för data hos Coherent X-ray Imaging Data Bank.

Filerna som används för att rekonstruera bilderna i artikeln "Single mimivirus particles intercepted and imaged with an X-ray laser" (2011).
Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Atom- och molekylfysik och optik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Strukturbiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Seibert, M., Ekeberg, T., Maia, F. et al. Single mimivirus particles intercepted and imaged with an X-ray laser. Nature 470, 78-81 (2011) doi:10.1038/nature09748
DOI: https://doi.org/10.1038/nature09748

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.