Terminologiska resurser från Tillväxtverket

SND-ID: ext0316-1.

Ingår i samling hos SND: Texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen

Forskningshuvudman

Institutet för språk och folkminnen - Språkrådet rorId

Beskrivning

Termlistor och parallella texter mejlade direkt från Tillväxtverket.
Metod och utfall

Urvalsmetod

Flerspråkigt parallellt material.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-02-01 – 2018-02-28
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Typ av lexikal resurs

Terminologiresurs

Källa

Tillväxtverket

Hur skapades resursen?

Manuellt

Textdel

 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Texter: 2

Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Språkrådet

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social välfärdspolitik och välfärdssystem (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Företagsekonomi

Publikationer

Ingår i samling hos SND

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.