Svensk opinion 1982

SND-ID: snd0093-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002604

Ingår i samling hos SND: Svensk opinion

Citering

Alternativ titel

SVOP82

Skapare/primärforskare

Gunnar Boalt - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Gunnar Ekman - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Sten Hultgren - Stiftelsen för Opinionsanalyser

Stiftelsen för Opinionsanalyser

Beskrivning

This dataset contains information from the fourth survey of the collection of Swedish opinion surveys. Many of the questions are replications of question.s asked in previous surveys, some of the questions are excluded and a number of questions are added. New questions in this survey dealt with: measures taken to counteract rise in prices; opinion on what causes the rise in prices; the three most important issues for the government elected in the fall of 1982 and which government would manage best to achieve this; opinion on how to decrease the budget deficit; the 1982 parliamentary election; government most competent to deal with the economic policy, fiscal policy, employment and foreign policy; opinion on the tax reform; important factors for being satisfied with one´s housing; influence of different groups; TV commercials; cars, public transport and environment; fears and hopes for the political development; environmental pollution; violence; the importance of various school subjects; activities in the local area; contributions to peace in the world; Swedish national defence.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 17-80 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Obundet slumpmässigt urval ur befolkningsregistret, riksomfattande.

Tidsperiod(er) som undersökts

1982-04-01 – 1982-05-13

Variabler

532

Antal individer/objekt

1918

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-04-01 – 1982-05-13
  • Datainsamlare: Svenska Utredningsinstitutet
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Inrikespolitik

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Boalt, G., & Hultgren, S. (1980) I svenskarnas ögon. Stockholm: LT Förlag. ISBN: 91-36-01651-9.
Libris | Google Books
ISBN: 9789136016512

Swedish Social Science Data Service (1985) Svenska folket 1979-1985 - sex enkäter från Stiftelsen för Opinionsanalyser. SSD report, 2. Göteborg: Swedish Social Science Data Service.

Boalt, G. (1985) Vad vill väljarna? : åsiktsförskjutningarna 1979-1983. Stockholm: Almqvist & Wiksell international. ISBN: 91-22-00736-9.
ISBN: 91-22-00736-9

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1984-11-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06