Allmänhetens förväntningar på närradion 1979

SND-ID: snd0102-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002364

Citering

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för arkeologi och antik historia rorId

Beskrivning

The survey has been made at the request of the Committee for local radio, primarily to give information on expectations, knowledge and interest of the general public in local radio and general needs of information, and to gather such pieces of information about the public in the various test areas which could later on give explanations to eventual differences in the listening to the local radio, effects of local radio etc.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Persons aged 9-79 years living in parishes within 5 kilometer radius from a local broadcasting station.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-04-01 – 1979-10-01

Variabler

159

Antal individer/objekt

1724

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-04-01 – 1979-10-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Jönköping, Dalsjöfors, Umeå, Öckerö, Linköping, Kumla, Göteborg, Stockholm, Järva, Sandviken, Karlstad, Eskilstuna, Svanön, Piteå, Malmö och Mora

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Finansiering

  • Finansiär: Närradiokommittén
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hedman, L. (1980) Närradion och dess lyssnare : en undersökning avseende vecka 16, 1980, utförd på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1980:14. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06002-7.

Hedman, L. (1981) Utvärdering av närradion : en första resultatsammanställning gjord på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1981:1. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06141-4.
Libris
ISBN: 91-38-06141-4
ISSN: 0346-5675

Hedman, L. (1982) Närradion - innehållet, medlemmarna och invandrarna : några studier av närradions programinnehåll, föreningsmedlemmar och invandrare gjorda på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1982:3. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06852-4.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1995-08-16
Senast uppdaterad: 2019-02-06