Demografisk och ekonomisk analys

SND-ID: snd0103-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002365

Ingår i samling hos SND: Utvärdering av kommunindelningsreformen

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Ingvar Holmberg - Göteborgs universitet, Statistiska institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statistiska institutionen rorId

Beskrivning

Denna databas, med tidsserier 1960-1975 för de 278 svenska kommuner som existerade under senare hälften av sjuttiotalet, sammanställdes av forskare inom demografiska forskningsgruppen vid statistiska institutionen, Göteborgs universitet. Ursprungligen bestod den av tre filer, en fil med yrkesdata, en med befolkningsdata samt en bestående av ekonomi- och bostadsdata. Dessa filer har nu slagits samman samt kompletterats med valdata från kommunalvalet 1976, antal kommunala tjänstemän samt en del kommunindelningsuppgifter. Dessa kompletterande uppgifter tillkom i samband med att datafilerna användes inom kommunalforskningsprojektet.

Uppgifterna har hämtats från kommunstatistiska och andra regionalstatistiska källor.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska kommuner

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1960-01-01 – 1976-12-31

Variabler

199

Antal individer/objekt

278

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1960-01-01 – 1976-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Ekonomiska/finansiella, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Geografiskt område, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statistiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Bostäder (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) De nya kommunerna. Stockholm: Liber.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138903186

Eriksson, S. (1982) Kommunurval, väljarurval och analysansatser (Ds Kn 1982:4).

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) The new Swedish communes : a summary of local government research. Stockholm: Liber. ISBN 91-38-90572-8.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138905722

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1995-08-16
Senast uppdaterad: 2019-02-06