Ungdom och sexualitet 1978 - Fallstudie

SND-ID: snd0107-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/yygt-rp34

Citering

Skapare/primärforskare

Bo Lewin - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för arkeologi och antik historia rorId

Beskrivning

A cooperation project between the department of sociology at Uppsala University and the clinic of school gynecology in Uppsala, the purpose of which is to illustrate youths´ attitude to and experience of sexuality. The study-population consists of two groups, one of patients at the clinic of school gynecology and one of students who have not been in contact with the clinic. Both groups have answered identical questionnaires about personal data, information on sex, sexual attitudes, knowledge about sex, sexual experiences, contraceptives/use, knowledge, attitudes, feelings about sex and attitudes to sexual behaviour.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1978-09-01 – Pågående

1978-09-01 – Pågående

Variabler

274

Antal individer/objekt

200

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Uppsala

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ungdomar (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Lewin, B. (ed.) (1980) Sexual attitudes and experiences among teenagers in a Swedish city. Uppsala: Department of Sociology. ISBN: 91-506-0206-3.
Libris | Google Books
ISBN: 91-506-0206-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06