Kommunala valrörelser 1970

SND-ID: snd0112-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002371

Citering

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

En undersökning genomförd i 36 svenska kommuner under valrörelserna för det lokala allmänna valet 1970. Innehåller frågor om bland annat val av parti, partisympati, attityder, medieval, kunskap om lokal politik och förtroende och misstro till lokala partier och politiker.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1970-08-01 – Pågående

Variabler

245

Antal individer/objekt

2337

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Inrikespolitik

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Birgersson, B O. (1975) Kommunen som serviceproducent. Stockholm Studies in Politics 7. Stockholm: Liber.
Libris | Swepub | Google Books | Till lärosätets (su) databas

Birgersson, B 0. (1975) Kommunen som service-producent Kommunal service och serviceattider i 36 svenska kommuner. Stockholm : Stockholms universitet, statsvetenskapliga institutionen
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1995-08-16
Senast uppdaterad: 2019-02-05