Kungstorgsockupationen i Göteborg 1976 - studier kring information och opinionsbildning

SND-ID: snd0115-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002491

Citering

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Claes Lundgren - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

På initiativ av och med stöd från Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar genomfördes en undersökning av massmedias rapportering av händelserna i samband med ockupationen av Kungstorget under november 1976. Syftet med undersökningen var att studera information och opinionsbildning kring Kungstorgsockupationen, vilken roll massmedias utspel hade för aktivisternas möjligheter att påverka en bredare opinion och ett försök att kvantitativt undersöka vilket värde olika medier har som informationsunderlag för den enskilde medborgarens ställningstaganden.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Variabler

114

Antal individer/objekt

920

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Inrikespolitik

Publikationer

Asp, K. (1978) Kungstorgsockupationen i Göteborg : studier kring information och opinionsbildning. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, Nr 91. Stockholm.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-10-28
Senast uppdaterad: 2019-02-06