Norrmalmstorgsdramats behandling i radio och TV - Jämförelser med TT och svensk press

SND-ID: snd0123-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001013

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Leif Andersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Claes-Olof Olsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Margreth Jonasson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

På uppdrag av Radionämnden genomfördes denna undersökning av dels Sveriges radios nyhetsbevakning av, dels den svenska pressens behandling av händelserna i samband med bankdramat vid Norrmalmstorg i Stockholm under augusti 1973. Syftet med undersökningen av Sveriges radio var att belysa om företaget uppfyllt den i avtalet med staten och Sveriges radio stadgade skyldigheten att upplysa om nuets händelser. Som jämförelsematerial har därvid använts den svenska dagspressen och TT:s utgående nyhetstelegram.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Variabler

11

Antal individer/objekt

5836

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholm kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Westerståhl, J. (1974) Norrmalmstorgsrånet - övriga nyheter. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1997-06-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06