Närradion och dess lyssnare 1980

SND-ID: snd0124-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000883

Citering

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för arkeologi och antik historia rorId

Beskrivning

The investigation has been made on the request of the Committee for local radio in 15 places during one week in April 1980. Its purpose was to give information on the standpoint of regular listeners on the role and functions in society of the local radio, their judgement of the single programmes and the total offer of programmes, imaginable effects and their experience of local radio generally.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Invånare i åldrarna 15-70 år bosatta i församlingar inom 4-5 kilometers radie från en närradiostation

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-04-01 – 1980-05-31

Variabler

72

Antal individer/objekt

4559

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-04-01 – 1980-05-31
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hedman, L. (1980) Närradion och dess lyssnare : en undersökning avseende vecka 16, 1980, utförd på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1980:14. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06002-7.

Hedman, L. (1981) Utvärdering av närradion : en första resultatsammanställning gjord på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1981:1. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06141-4.
Libris
ISBN: 91-38-06141-4
ISSN: 0346-5675

Hedman, L. (1982) Närradion - innehållet, medlemmarna och invandrarna : några studier av närradions programinnehåll, föreningsmedlemmar och invandrare gjorda på uppdrag av Närradiokommittén. Ds U 1982:3. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06852-4.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1988-11-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06