Populärfiktion 1984-1985

SND-ID: snd0130-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/h5wj-7265

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Gunnar Hansson - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Arne Fredholm - Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Litteraturvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Intervjuer har genomförts med personer som besökt affärer för begagnad populärfiktion. Den första intervjuen innehåller frågor om läs- och andra medievanor samt en del bakgrundsfaktorer. Därefter fick den intervjuade i uppgift att läsa en speciell populärfiktionsbok och att därefter ställa upp för en ny intervju. Som tack för deltagandet fick den intervjuade tio böcker, varav sex stycken var av typen populärfiktion. Efter en tid gjordes en uppföljningsintervju per telefon där man bland annat tillfrågades vilka av de tio böckerna man läst och vad man tyckte om dem.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Individuals visiting shops for used popular fiction

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1984-01-01 – 1985-01-01

Variabler

300

Antal individer/objekt

96

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984 – 1985
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Litteraturvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Humaniora och konst (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Litteraturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Bokanvändning

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hansson, G. (1987) Läsning av populärfiktion. In Carlsson, U. (ed.), Forskning om populärkultur, Göteborg: NORDICOM-Sverige.

Hansson, G. (1988) Inte en dag utan en bok. Om läsning av populärfiktion, Linköping Studies in Arts and Science 30. Linköping: Tema Kommunikation. ISBN: 9178703999
Libris
ISBN: 9789178703999

Hansson, G. (1990) Not a day without a book. On the reading of popular fiction. SPIEL: Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft, Jg. 9.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06