Rapportering om Portugalrevolutionen 1975 i radio och TV - Jämförelser med svensk och internationell press

SND-ID: snd0138-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000882

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

På radionämndens uppdrag genomfördes under hösten 1975 och våren 1976 en undersökning av Sveriges Radios rapportering om händelserna i Portugal våren 1975. Syftet var att skaffa ett underlag för en bedömning av om rapporteringen stod i överensstämmelse med avtalet mellan Sveriges Radio och staten med avseende på kraven på saklighet och opartiskhet. Det undersökta materialet behandlar händelserna i Portugal under perioden 1975-05-19 - 1975-07-26. Materialet är hämtat ur ljudradions sändningar, företrädesvis Ekot och Centralredaktionens P1-sändningar (80 Eko- och 152 P1-sändningar) men även Tidsspegeln, Öppen kanal, Världen och vi och OBS kulturkvarten har studerats. Förekommer ett inslag eller telegram i identisk form mer än en gång har det inte registrerats vid de senare tillfällena. Däremot förekommer givetvis att samma händelse omnämns i olika sammanhang. För att möjliggöra en jämförelse mellan rapporteringen i Sveriges Radio och motsvarande rapportering i svensk och internationell press har även sex tidningar studerats. Dessa är Arbetet, Dagens Nyheter, Norrskensflamman och Svenska Dagblade

... Visa mer..
På radionämndens uppdrag genomfördes under hösten 1975 och våren 1976 en undersökning av Sveriges Radios rapportering om händelserna i Portugal våren 1975. Syftet var att skaffa ett underlag för en bedömning av om rapporteringen stod i överensstämmelse med avtalet mellan Sveriges Radio och staten med avseende på kraven på saklighet och opartiskhet. Det undersökta materialet behandlar händelserna i Portugal under perioden 1975-05-19 - 1975-07-26. Materialet är hämtat ur ljudradions sändningar, företrädesvis Ekot och Centralredaktionens P1-sändningar (80 Eko- och 152 P1-sändningar) men även Tidsspegeln, Öppen kanal, Världen och vi och OBS kulturkvarten har studerats. Förekommer ett inslag eller telegram i identisk form mer än en gång har det inte registrerats vid de senare tillfällena. Däremot förekommer givetvis att samma händelse omnämns i olika sammanhang. För att möjliggöra en jämförelse mellan rapporteringen i Sveriges Radio och motsvarande rapportering i svensk och internationell press har även sex tidningar studerats. Dessa är Arbetet, Dagens Nyheter, Norrskensflamman och Svenska Dagbladet samt Le Monde och The Guardian.

Den systematiska analysen inleddes med att bestämma huvudaktörer på den Portugisiska arenan. Därefter förtecknades samtliga nyheter eller händelser varvid urskiljs två typer: I telegram eller av namngiven reporter skildrade händelser respektive återgivna uttalanden gjorda av olika aktörer. Händelserna placerades sedan inom sakområden varefter registrerades förekommande positiva/negativa perspektiv (aspekt) på respektive huvudaktörer.

Varje händelse omfattar en aktör, ett sakområde, en tidsbestämning, en bestämning i vilket medium och av vilken reporter den rapporterats, i händelsen förekommande positivt/negativt perspektiv på aktör samt i fråga om återgivna uttalanden förekommande positivt/negativt perspektiv på omtalad aktör. När någon av dessa egenskaper ändras uppstår en ny händelse. På detta vis kom ca 900 nyhetsmeddelanden att förtecknas. Då vissa meddelanden förekommer i flera medier och/eller upprepas i olika sammanhang blev antalet meddelanden ca 4 000. På grund av att också kommentarer till uttalanden förekommer uppgår det totala antalet analysenheter till 4 287. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Events in Portugal as reported in the radio, 4 Swedish and 2 European daily newspapers

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1975-05-19 – 1975-07-26

Variabler

27

Antal individer/objekt

4278

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-09-01 – 1976-04-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konflikter, säkerhet och fred (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Westerståhl, J. (1976) Ljudradions bevakning av händelserna i Portugal. En undersökning avseende tiden 19 maj-26 juli 1975 utförd på uppdrag av radionämnden. Report serie 1976:3. Göteborg: Department of Political Science.

Westerståhl, J. (1972) Objektiv nyhetsförmedling. Gothenburg: Akademiförlaget. ISBN: 91-24-15236-6
Libris
ISBN: 91-24-15236-6

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1998-11-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06