U-landsinformation 1974

SND-ID: snd0146-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000917

Citering

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Lilian Nowak - Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för arkeologi och antik historia rorId

Beskrivning

The research project ´Information strategies - analysis and evaluation of trials to spread information on developing countries through multimedia´ (Informationsstrategier - Analys och utvärdering av försök med spridning av u-landsinformation genom multimedia) was requested to evaluate an information campaign on developing countries generally, and Tanzania especially. The campaign was namned Karibu-project and data was gathered in several surveys. The aim of this investigation was to define and measure variables assumed to be important conditions for the exposure of information about developing countries, concern for developing countries, etc. The survey includes information on the respondent´s interest in different subject fields in mass media, opinion on the future prospects for different groups in society, and threaths against the future. Furthermore the respondent was asked about the reason of why some countries are poor, her/his attitude to different kinds of help to developing countries, and reason for being concerned with/not concerned with developing countries. Other questions dealt wit

... Visa mer..
The research project ´Information strategies - analysis and evaluation of trials to spread information on developing countries through multimedia´ (Informationsstrategier - Analys och utvärdering av försök med spridning av u-landsinformation genom multimedia) was requested to evaluate an information campaign on developing countries generally, and Tanzania especially. The campaign was namned Karibu-project and data was gathered in several surveys. The aim of this investigation was to define and measure variables assumed to be important conditions for the exposure of information about developing countries, concern for developing countries, etc. The survey includes information on the respondent´s interest in different subject fields in mass media, opinion on the future prospects for different groups in society, and threaths against the future. Furthermore the respondent was asked about the reason of why some countries are poor, her/his attitude to different kinds of help to developing countries, and reason for being concerned with/not concerned with developing countries. Other questions dealt with the respondent´s knowledge about developing countries and judgement of the policy held by the different political parties. Most of these questions can also be found in the study World picture of the opinion leaders (SSD 0126), and a smaller number in Daily press journalists and the foreign information (SSD 0170). Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-70 år

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-09-01 – 1974-10-01

Variabler

251

Antal individer/objekt

2508

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-09-01 – 1974-10-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Hedman, L. (1978) Svenskarna och u-hjälpen. En studie av den svenska allmänheten, lokala opinionsbildare och journalister. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (Swedish public opinion on development aid. A study of the Swedish public, local opinion-makers and journalists; with a summary in English). ISBN: 91-554-0829-X.
Swepub | Libris | Google Books | Till lärosätets (uu) databas
ISBN: 915540829X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1988-11-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06