Läsvanestudien 1989 - Åstorp, Bjuv och Helsingborg

SND-ID: snd0153-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/p73p-1e56

Ingår i samling hos SND: Läsvanestudien

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik medier och kommunikation rorId

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in Northwestern Skåne: Åstorp, Bjuv and Helsingborg. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. The respondent also had to compare the two local papers Helsingborgs Dagblad and Nordvästra Skånes Tidningar with regard to a number of qualities. A battery of questions dealt with the local paper Helsingborgs Dagblad specifically.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Åstorp, Bjuv och Helsingborg

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-01-01 – 1989-01-01

Variabler

384

Antal individer/objekt

1172

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01 – 1989-01-01
  • Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Bjuv kommun, Åstorp kommun, Helsingborg kommun

Geografisk beskrivning: Åstorp, Bjuv and Helsingborg.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Inrikespolitik

Publikationer

Severinsson, R. (1990) Tidningsläsning i Nordvästra Skåne : en presentation av en läsarundersökning från våren 1989. Report no. 2. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06