Svenska journalister och informatörer 1989

SND-ID: snd0155-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000977

Citering

Skapare/primärforskare

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Ingrid Carlberg - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Within the report on power ´Maktutredningen´, several studies of the creation of public opinion and its influence on the exercise of power in Sweden were carried out. The purpose of this survey is to describe some key groups within the media and information society. The questionnaire contained questions about social background, education, professional experience and work situation. The central point in the questionnaire was on the judgement of the role of mass media in society. Most of the questions were common to both journalists and public relation officers.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

1. Medlemmar i Svenska Journalistförbundet
2. Informatörer

Tidsdimension

Urvalsmetod

Urvalet av journalister grundas på Svenska Journalistförbundets medlemsregister. I registret undantogs först alla dubbelorganiserade (dvs medlemmar som arbetar som journalister på företag som ej är medieföretag, t ex personaltidningsredaktörer), elever vid journalisthögskolorna och pensionärer. Bland övriga medlemmar, dvs aktiva journalister vid landets samtliga medieföretag, gjordes ett slumpmässigt urval med standardiserade datorrutiner. Bruttourvalet utgjordes av 1 500 journalister. Urvalet av informatörer baseras på offentliga register och matriklar. Informatörerna indelades i åtta undergrupper. Urvalet av företag gjordes med utgångspunkt från maktutredningens storföretagsundersökning. I urvalet ingår de största industriföretagen, bankerna och försäkringsbolagen. Enkäten ställdes till informationschefer i respektive företag. De statliga informatörerna indelas i tre olika delgrupper, nämligen departement (samtliga informationssekreterare), centrala ämbetsverk samt länsstyrelser. Inom den kommunala sektorn ingår informationsansvariga inom de hundra största kommunerna och i samtliga landsting

... Visa mer..
Urvalet av journalister grundas på Svenska Journalistförbundets medlemsregister. I registret undantogs först alla dubbelorganiserade (dvs medlemmar som arbetar som journalister på företag som ej är medieföretag, t ex personaltidningsredaktörer), elever vid journalisthögskolorna och pensionärer. Bland övriga medlemmar, dvs aktiva journalister vid landets samtliga medieföretag, gjordes ett slumpmässigt urval med standardiserade datorrutiner. Bruttourvalet utgjordes av 1 500 journalister. Urvalet av informatörer baseras på offentliga register och matriklar. Informatörerna indelades i åtta undergrupper. Urvalet av företag gjordes med utgångspunkt från maktutredningens storföretagsundersökning. I urvalet ingår de största industriföretagen, bankerna och försäkringsbolagen. Enkäten ställdes till informationschefer i respektive företag. De statliga informatörerna indelas i tre olika delgrupper, nämligen departement (samtliga informationssekreterare), centrala ämbetsverk samt länsstyrelser. Inom den kommunala sektorn ingår informationsansvariga inom de hundra största kommunerna och i samtliga landsting. Urvalet av organisationer utgår från maktutredningens indelning i föreningstyper. I urvalet ingår informationsansvariga inom de fackliga centralorganisationerna, de största fackförbunden, näringslivets största organisationer samt de största organisationerna inom föreningslivet. Urvalet av politiska partier bildas av informationsansvariga inom riksorganisationer och riksdagsgrupper. Visa mindre..

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-10-30 – 1989-12-31

Variabler

376

Antal individer/objekt

1282

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-10-30 – 1989-12-31
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: (Strukturerat frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Petersson, O., & Carlberg, I. (1990) Makten över tanken : en bok om det svenska massmediesamhället. Stockholm: Carlssons.
Libris | Google Books
ISBN: 9789177983521

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1998-12-15
Senast uppdaterad: 2019-02-06