Sociopolitiska attityder 1979

SND-ID: snd0211-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002444

Citering

Skapare/primärforskare

Bo Ekehammar - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Psykologiska institutionen rorId

Beskrivning

The aim of the study is basically the same as in Socio-Political Attitudes 1975. In the first part of the study there are some new questions about politics in the family and in the media. Questions about cars, living conditions, siblings are also added. The estimations of religiosity and extremism have been removed. The second part deals with the same group. Estimations of the Swedish political parties and party-leaders are located in this part together with the party preferences.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-01-01 – Pågående

Variabler

140

Antal individer/objekt

783

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Psykologiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 840/79, 271/80, 82/81, 653/82, 523/83
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Ungdomar (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ekehammar, B., & Nilsson, I. (1985) The positivity bias: A general effect in social perception? Stockholm: Department of Psychology.
Google Books

Ekehammar, B., Sidanius, J., & Nilsson, I. (1981) Politikerförakt? En explorativ studie i politisk perception. Stockholm: Department of Psychology.
Google Books

Ekehammar, B., Sidanius, J., & Nilsson, I. (1982) Evaluative perceptions of politicians across time. Stockholm: Department of Psychology.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 1995-08-16

Version 1.0: 1995-08-16

DOI: https://doi.org/10.5878/002444

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 1995-08-16
Senast uppdaterad: 2019-02-06