Ideologi och ekonomi - En historisk studie av en socialdemokratisk dagstidning

SND-ID: snd0215-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/cchh-x378

Citering

Skapare/primärforskare

Lars Engwall - Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Företagsekonomiska institutionen rorId

Beskrivning

The study aims to describe the economic and organizational developement of the Swedish local Social Democratic newspaper Värmlands Folkblad from its foundation 1903 until today. The file contains the papers turnaround on a yearly basis for the years 1918 to 1982.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1918-01-01 – 1982-12-31

Variabler

42

Antal individer/objekt

64

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1918-01-01 – 1982-12-31
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Företagsekonomiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomiska system och ekonomisk utveckling (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Företags-/industriledning och organisation (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Engwall, L. (1985) Från vag vision till komplex organisation : en studie av Värmlands folkblads ekonomiska och organisatoriska utveckling (From a vague vision to a complex organization : a study of the economic and organizational development of the Värmlands folkblad). Stockholm: Almqvist & Wiksell International. ISBN: 9155417426.
Google Books
ISBN: 9789155417420

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1988-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06