Kyrkan i förorten - Religion och kyrka i nio bostadsområden 1980-1981

SND-ID: snd0219-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001624

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Beskrivning

The object of the Suburbian Church project was to make the factors clear about the churches built in the suburbs during the period 1967-1978, the ideology behind their coming into being, their design and the ways they are used. In this part of the project the views of the residents in nine housing areas on new churches have been investigated. There are three types of opinions; firstly, general views on the suitability of various construction types; secondly, views on which activities could be allowed in church rooms; thirdly, views on desirable qualities of experience in new church rooms. The questionnaire furthermore contains items for validation of a new concept, that of ´folk church religiousness´.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Urvalsmetod

Nio bostadsområden och deras invånare kom att utgöra urvalsram för undersökningen. Eftersom det eftersträvades att olika delar av landet var representerade, valdes bostadsområden över hela Sverige. Norrland representeras av Mjölkudden, som är en stadsdel i Luleå. Storstockholm ingår med tre områden, Valsta (nära Arlanda flygplats), Viksjö som är en del av Järfälla kommun, och Salem, då del av Botkyrka kommun, sedan 1 januari 1983 en egen kommun. Göteborgsregionen bidrar med områdena Bäve (i Uddevalla), Bjurslätt och Tynnered, Bjurslätt ligger i det inre av Göteborg, medan Tynnered är en del av Västra Frölunda. De resterande delarna av Götaland och Svealand representeras av områdena Råslätt i Jönköping och Västerstrand i Karlstad. Inom vart och ett av de utvalda områdena utvaldes slumpmässigt bland svenska medborgare i åldrarna 18-69 år ett antal personer. Eftersom områdena varierade ifråga om folkmängd, och eftersom det ansågs önskvärt att få åtminstone etthundra svar från varje område användes olika urvalskvoter i områdena, från 1:8 till 1:32.

Variabler

209

Antal individer/objekt

1539

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Mjölkudden (stadsdel i Luleå), Valsta (nära Arlanda flygplats), Viksjö (del av Järfälla kommun) och Salem (tidigare del av Botkyrka kommun, sedan 1 januari 1983 egen kommun), Bäve (Uddevalla), Bjurslätt och Tynnered (Göteborg), Råslätt (Jönköping) och Västerstrand (Karlstad).

Administrativ information

Finansiering 1

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 2

  • Finansiär: Statens råd för byggforskning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Religionsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kulturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Straarup, J. (1983) Förortskyrkan : religion och kyrka i nio bostadsområden. Arbetsrapport 18. Uppsala: Department of Theology.

Straarup, J. (1985) Kyrkan i förorten. Folklig religiositet och åsikter om nybyggda kyrkor. Stockholm: Förlaget Förortskyrkan.
Google Books
ISBN: 9789197053235

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.1. 2013-12-16

Version 1.1: 2013-12-16

DOI: https://doi.org/10.5878/001624

Version 1.0. 1998-12-29

Version 1.0: 1998-12-29

DOI: https://doi.org/10.5878/001029

Publicerad: 2013-12-16
Senast uppdaterad: 2013-12-16