Svenska valdata: Landstingsvalen 2002

SND-ID: snd0238-9. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002725

Ingår i samling hos SND: Svenska valdata

Citering

Skapare/primärforskare

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån rorId

Beskrivning

Valresultat för landstingsvalen 2002 för alla valdistrikt i Sverige. Innehåller uppgifter om totala antalet röstberättigade, antal röstberättigade utländska medborgare, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet röster för de större partierna.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska valdistrikt

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2002 – 2002

Variabler

27

Antal individer/objekt

6233

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Aggregation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-09 – 2002-09
  • Datainsamlare: Statistiska Centralbyrån
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valdistrikt

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Val, Valdata

Publikationer
Publicerad: 2015-10-06
Senast uppdaterad: 2023-06-28