Svenska valdata: Landstingsvalen 2002

SND-ID: snd0238-9. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002712

Ingår i samling hos SND: Svenska valdata

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 2.0

Version 2.0: 2015-10-06

DOI: https://doi.org/10.5878/002725

Citering

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån rorId

Beskrivning

Valresultat för landstingsvalen 1796-2006 för alla valdistrikt i Sverige. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade, antal icke svenska medborgare som var röstberättigade enligt ny lag, valdeltagande, antal personer som röstade för olika alternativ, antal blanka röster samt andel giltiga och ogiltiga röster.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska valdistrikt

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-09 – 2006-09

Variabler

27

Antal individer/objekt

6233

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valdistrikt

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Val, Valdata

Publikationer
Publicerad: 2009-04-22
Senast uppdaterad: 2019-02-05