Svenska valdata: Europaparlamentsvalet 1995

SND-ID: snd0241-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002926

Ingår i samling hos SND: Svenska valdata

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån rorId

Beskrivning

Valresultat för samtliga kommuner i Sverige vid Europaparlamentsvalet 1995. Innehåller uppgifter om antalet röstberättigade svenska medborgare, antalet röstberättigade utländska medborgare, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet röster för de större partierna.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Sveriges kommuner

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 – 1995

Variabler

24

Antal individer/objekt

288

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Aggregation
  • Datainsamlare: Statistiska Centralbyrån
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2000-02-25
Senast uppdaterad: 2023-06-28