Ensamhetens ansikten - En studie av ensamhetsupplevelser hos svenskar 1985

SND-ID: snd0265-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000897

Citering

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

I denna studie analyseras hur starkt och hur ofta människor i olika situationer upplever känslan av ensamhet, och vad man gör för att komma över denna känsla. Tre olika typer av ensamhetsupplevelser identifieras: ensamhetens intensitet/kvalitet, inre ensamhet och 'positiv' ensamhet. Respondenten fick besvara frågor om aktuella familjeförhållanden och om sin uppväxtmiljö; förändringar av betydelse som man varit med om under livet; umgängeskrets, kontakter med grannar och släkt; viktiga saker i ett vänskapsförhållande; hur man upplever sig själv; hur man upplever känslan av ensamhet; andra känslor i samband med ensamhet; orsaker man förknippar med ensamhet; vad man företar sig när man känner sig ensam; hur ofta man tror att människor i olika åldersgrupper känner ensamhet.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-80 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Ur registret över totalbefolkningen drogs i augusti 1985 ett obundet slumpmässigt urval om 4 193 individer.

Tidsperiod(er) som undersökts

1985-09-01 – 1985-10-01

Variabler

165

Antal individer/objekt

2795

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-09-01 – 1985-10-01
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tornstam, L. (1989) Dimensions of Loneliness. In Aging; Clinical and Experimental Research. Milano: Kurtis.
Swepub | Till lärosätets (uu) databas

Tornstam, L., (1988) Ensamhetens ansikten : en studie av ensamhetsupplevelser hos svenskar i åldrarna 15-80 år. Work report no. 29 from the project *Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden*. Uppsala: Department of Sociology. ISBN: 91-506-0685-9.
Libris
ISBN: 91-506-0685-9

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1993-03-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21