Journalist 1989

SND-ID: snd0273-1. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002225

Ingår i samling hos SND: Journalistundersökningarna

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik, medier och kommunikation rorId

Beskrivning

1989 genomfördes undersökningen Journalist 1989 som en del av forskningsprojektet 'Publicistisk sed'. Syftet med undersökningen var att få en genomlysning av den svenska journalistkåren vad gäller social sammansättning, synen på den journalistiska yrkesrollen, synen på den egna arbetsplatsens sätt att fungera, synen på medier och journalistik samt synen på press- och yrkesetik.

Frågorna i studien omfattade sex sammanhängande frågeblock: Arbete, yrkesroll och yrkesregler; Massmediekonsumtion och bedömning av mediernas nyhetsbevakning; Syn på massmedier och samhälle; Mediernas uppgifter i samhället; Synen på pressetiska regler; samt bakgrundsfrågor. 1989 års undersökning har följts upp 1994, 1995, 2000 samt 2005.

Syfte:

Belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll och arbetssituation, yrkesetiska problem och medieutvecklingen

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska journalister (medlemmar, ej studerande eller pensionärer, i Svenska Journalistförbundet)

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-11-13 – 1999-02-14

Variabler

491

Antal individer/objekt

851

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-11-13 – 1990-02-14
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Weibull, Lennart & Asp, Kent (eds.) (1991) Svenska journalister - ett grupporträtt. Stockholm: Tiden.
Libris | Google Books
ISBN: 9789155037376

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 2.0. 2014-10-10

Version 2.0: 2014-10-10

DOI: https://doi.org/10.5878/002225

Version 1.0. 1997-08-27

Version 1.0: 1997-08-27

DOI: https://doi.org/10.5878/001584

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2014-10-10
Senast uppdaterad: 2020-09-30