SIFO 1989: EG-opinionen

SND-ID: snd0343-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002440

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Arbetsgivareföreningen

Beskrivning

I denna undersökning, utförd av Svenska institutet för opinionsundersökningar på begäran av Svenska Arbetsgivarföreningen, fick respondenterna frågan om deras intresse av att följa vad som händer inom EG; deras åsikter om utvecklingen av levnadsstandarden, välfärden och antalet jobb om Sverige blir medlem i EG; inställning till den fria arbetsmarknaden inom EG och hur ett svenskt medlemskap skulle påverka t.ex. miljöskyddet, arbetsmiljön, och rikets säkerhet. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, fackföreningsmedlemskap, röstningsvanor och politiska preferenser.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-08-21 – Pågående

Variabler

26

Antal individer/objekt

1878

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-08-21
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Inrikespolitik

Publikationer
Publicerad: 1995-07-07
Senast uppdaterad: 2019-02-06