Korean presidential election study 1992

SND-ID: snd0442-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001063

Citering

Skapare/primärforskare

Institute for Korean Election Studies

Beskrivning

Denna undersökning gjordes veckan efter 14:e presidentvalet I Korea, 1 december 1992 och inkluderar frågor om de svarandes intresse av valet, exponering till valkampanjen, inställning till kandidaterna, röstning, viktiga frågor i valet av en kandidat, och erfarenhet av mutor och andra illegala aktiviteter i samband med valkampanjen. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ålder, religion, inkomst, yrke, utbildning och bostadsort.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Individuals entitled to vote in the 1992 presidential election in Korea.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-12-02 – 1992-12-09

Variabler

90

Antal individer/objekt

1200

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-12-02 – 1992-12-09
  • Datainsamlare: Institute for Korean Election Studies
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sydkorea

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Inrikespolitik

Publikationer
Publicerad: 1995-07-04
Senast uppdaterad: 2019-02-06