SIFO 1990: Kluvna svenskar positiva till EG

SND-ID: snd0444-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001065

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Arbetsgivareföreningen

Beskrivning

Denna studie, utförd av SIFO på uppdrag av Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), ställer frågor om respondenternas intresse att följa med vad som händer inom EG respektive Östeuropa, samt om den egna inställningen till en svensk ansökan om EG-medlemskap. Respondenten fick ange tidpunkt för ett troligt svenskt medlemskap i EG; om man samtalat med någon om EG under senaste tiden; inställning till att son eller dotter skulle arbeta i europeiskt land utanför Norden; Sveriges situation om man står utanför EG; tänkbara egna aktiviteter för ett svenskt EG-medlemskap; ett svenskt EG-medlemskaps inverkan på utvecklingen av levnadsstandarden, sociala välfärden och antalet jobb i Sverige. Andra frågor berörde inställningen till den fria arbetsmarknaden inom EG; till att människor från andra europeiska länder får rätt att köpa fastigheter och mark i Sverige; och hur arbetsmiljön, matpriserna, jämställdheten och landets säkerhet skulle påverkas av ett EG-medlemskap. Bakgrundsvariablerna innehåller information om kön, bostadsort, ålder, medborgarskap, yrke, arbete i privat eller offentlig sektor, medlemskap

... Visa mer..
Denna studie, utförd av SIFO på uppdrag av Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), ställer frågor om respondenternas intresse att följa med vad som händer inom EG respektive Östeuropa, samt om den egna inställningen till en svensk ansökan om EG-medlemskap. Respondenten fick ange tidpunkt för ett troligt svenskt medlemskap i EG; om man samtalat med någon om EG under senaste tiden; inställning till att son eller dotter skulle arbeta i europeiskt land utanför Norden; Sveriges situation om man står utanför EG; tänkbara egna aktiviteter för ett svenskt EG-medlemskap; ett svenskt EG-medlemskaps inverkan på utvecklingen av levnadsstandarden, sociala välfärden och antalet jobb i Sverige. Andra frågor berörde inställningen till den fria arbetsmarknaden inom EG; till att människor från andra europeiska länder får rätt att köpa fastigheter och mark i Sverige; och hur arbetsmiljön, matpriserna, jämställdheten och landets säkerhet skulle påverkas av ett EG-medlemskap. Bakgrundsvariablerna innehåller information om kön, bostadsort, ålder, medborgarskap, yrke, arbete i privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening och inkomst. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-12-12 – Pågående

Variabler

39

Antal individer/objekt

2026

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-12-12
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 1995-07-10
Senast uppdaterad: 2019-02-06