System ALF

SND-ID: snd0495-26. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/wxt0-sj52

Citering

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Forskningshuvudman

Arbetslivsfonden

Beskrivning

En sammanställning av de omkring 25 000 arbetsplatsprogram som utfördes av Arbetslivsfonden mellan 1990 och 1995, uppdelad i ett dataset för varje län. Det sista datasetet, 026, är en kopia av Arbetslivsfondens ursprungliga databas.

This is a copy of the original database used at the Swedish Working Life Fund. The system can only be distributed complete and requires 190 Mb of hard disk space.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-07-01 – 1995-06-30

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 – 1995-06-30
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 1996-10-03
Senast uppdaterad: 2019-12-11