Göteborgs kommun: Personalstatistik mars 1989

SND-ID: snd0497-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002433

Citering

Skapare/primärforskare

Forskningshuvudman

Göteborgs Stad rorId

Beskrivning

Detta dataset innehåller uppgifter om kön, ålder, befattning, personalkategori, heltids-, deltids- eller timavlönad anställning, för alla personer anställda i Göteborgs kommun i mars 1989.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer anställda av Göteborgs kommun

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-03-01 – 1989-03-31

Variabler

18

Antal individer/objekt

68435

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Sammanfattning
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-03-01 – 1989-03-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Yrken, Anställning

Publikationer
Publicerad: 1996-06-07
Senast uppdaterad: 2023-10-03