Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1991

SND-ID: snd0497-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002434

Citering

Skapare/primärforskare

Göteborgs kommun

Forskningshuvudman

Göteborgs Stad rorId

Beskrivning

This datasets includes information on sex, age, position, personnel category, full-time, part-time or hourly-paid employment, for all persons employed by the Göteborg municipality in March 1989, November 1991, and November 1993.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer anställda av Göteborgs kommun

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-03-01 – 1993-11-30

Variabler

19

Antal individer/objekt

66903

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-03-01 – 1993-11-30
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Geografisk beskrivning: Göteborg

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Yrken, Anställning

Publikationer
Publicerad: 1996-06-07
Senast uppdaterad: 2019-12-11