Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1993

SND-ID: snd0497-3. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002435

Citering

Skapare/primärforskare

Forskningshuvudman

Göteborgs Stad rorId

Beskrivning

Detta dataset innehåller uppgifter om kön, ålder, befattning, personalkategori, heltids-, deltids- eller timavlönad anställning, för alla personer anställda i Göteborgs kommun i november 1993.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer anställda av Göteborgs kommun

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1993-11-01 – 1993-11-30

Variabler

21

Antal individer/objekt

58046

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Sammanfattning
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-03-01 – 1993-11-30
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Geografisk beskrivning: Göteborg

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Yrken, Anställning

Publikationer
Publicerad: 1996-06-07
Senast uppdaterad: 2023-10-03