Eurobarometer 43.0: Cross-border purchases, smoking habits, and cancer risks, March-April 1995

SND-ID: snd0507-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001052

Ingår i samling hos SND: Eurobarometer

Citering

Alternativ titel

EB43.0

Skapare/primärforskare

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Commission of the European Communities

Beskrivning

Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på gränsöverskridande konsumtion, tobaksvanor och cancerrisk. Respondenterna tillfrågades om deras inköp av konsumentprodukter från andra medlemsländer, deras tillfredsställelse med dessa samt eventuella klagomål i samband med inköpen. Frågor ställdes också både gällande attityder mot rökning och faktiska rökvanor. Mer specifikt ställdes frågor om vilka typer av tobaksprodukter som används, antalet cigaretter som konsumeras dagligen, rökares önskan om att begränsa sin konsumtion, rökares såväl som icke-rökares attityder till användningen av tobaksprodukter på offentliga platser, åsikter om rökförbud på vissa offentliga platser, inställning till rökning på arbetsplatsen och till tobaksreklam. Ett antal frågor rörde allvarliga sjukdomar, förebyggande av cancer, omständigheter som ökar risken för cancer samt kunskap om den europeiska cancerplanen ’European Code of Cancer’ (en uppsättning av grundl

... Visa mer..
Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på gränsöverskridande konsumtion, tobaksvanor och cancerrisk. Respondenterna tillfrågades om deras inköp av konsumentprodukter från andra medlemsländer, deras tillfredsställelse med dessa samt eventuella klagomål i samband med inköpen. Frågor ställdes också både gällande attityder mot rökning och faktiska rökvanor. Mer specifikt ställdes frågor om vilka typer av tobaksprodukter som används, antalet cigaretter som konsumeras dagligen, rökares önskan om att begränsa sin konsumtion, rökares såväl som icke-rökares attityder till användningen av tobaksprodukter på offentliga platser, åsikter om rökförbud på vissa offentliga platser, inställning till rökning på arbetsplatsen och till tobaksreklam. Ett antal frågor rörde allvarliga sjukdomar, förebyggande av cancer, omständigheter som ökar risken för cancer samt kunskap om den europeiska cancerplanen ’European Code of Cancer’ (en uppsättning av grundläggande föreskrifter, utvecklade av en kommitté av cancerexperter, i syfte att förebygga cancer). Demografisk information samlades in gällande antalet personer i hushållet, ortsstorlek, hushållsinkomst och tillhörande region. Annan bakgrundsinformation som samlades in var respondentens ålder, kön, civilstånd, ålder vid avslutad utbildning, nuvarande och tidigare yrken och självplacering på den politiska vänster-högerskalan. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15 år och äldre, bosatta i något av EUs 15 medlemsländer

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-03-22 – 1995-04-21

Variabler

168

Antal individer/objekt

16238

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-03-22 – 1995-04-21
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Österrike

Geografisk beskrivning: Europeiska Unionen

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Handel, industri och marknader (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Kost och näring (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

European Commission (1995) Eurobarometer. Public Opinion in the European Union. Report on Standard Eurobarometer 43. Brussel: Commission of the European Communities.

Reif, K., & Inglehart, R. (eds.) (1991) Euro-Barometer: The Dynamics of European Opinion. London: MacMillan.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1997-10-22
Senast uppdaterad: 2019-02-06