Eurobarometer 43.1bis: Regional development and consumer and environmental issues, May-June 1995

SND-ID: snd0510-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001054

Ingår i samling hos SND: Eurobarometer

Citering

Alternativ titel

EB43.1bis

Skapare/primärforskare

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Commission of the European Communities

Beskrivning

Denna omgång av Eurobarometern innefattar bland annat generella frågor om allmänhetens kännedom och attityder till Europeiska unionen (EU). Enkäten fokuserar även på inköp över gränserna, miljöskydd, regionalpolitik och jordbruk. Respondenterna frågades om vad den europeiska inre marknaden, handel mellan medlemsländer och områden där EU har infört åtgärder för att skydda konsumenterna. De tillfrågades även om de skulle stödja olika förslag som syftar till att finansiera kostnader för sanering av föroreningar och om de ansåg att informationskällor om miljöfrågor var trovärdiga.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-05-19 – 1995-06-26

Variabler

372

Antal individer/objekt

16300

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-05-19 – 1995-06-26
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning
Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konsumtion och konsumentbeteende (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

European Commission (1995) Eurobarometer. Public Opinion in the European Union. Report on Standard Eurobarometer 43. Brussel: Commission of the European Communities.

Reif, K., & Inglehart, R. (eds.) (1991) Euro-Barometer: The Dynamics of European Opinion. London: MacMillan.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1997-11-13
Senast uppdaterad: 2019-02-06