Lokalt miljöarbete 1995

SND-ID: snd0513-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/002620

Citering

Skapare/primärforskare

Martin Bennulf - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Centrum för forskning om offentlig sektor rorId

Beskrivning

Denna undersökning med tillhörande datainsamling ingår i projektet "Lokalt miljöarbete - En studie av lokala förutsättningar och samspelet mellan ekonomi och politik", tillsammans med bl. a. den nationella och den västsvenska SOM-undersökningen för år 1995. I denna studie ombeds Sveriges kommuners samtliga miljöchefer beskriva det lokala miljöarbete som bedrivs i kommunen. Detta genom en enkätundersökning under våren 1995. Enkäten innehåller dels påståenden som de svarande fick ta ställning till, och dels frågor om miljörelaterad problematik där man hade möjlighet att specificera vilka resurser som saknades i kommunen för att avhjälpa problemen. Vidare inkluderas frågor om förtroende, miljöpolitik och ekonomi. Bakgrundsvariabler som ålder och utbildning samt partipolitisk tillhörighet inkluderas också.

Syfte:

Lokalt miljöarbete 1995 är en del av projektet "Lokalt miljöarbete - En studie av lokala förutsättningar och samspelet mellan ekonomi och politik", vars huvudsyfte är att studera styrningsproblematiken på miljöområdet och att analysera i vilken grad miljöpolitikens målsättningar förverk

... Visa mer..
Denna undersökning med tillhörande datainsamling ingår i projektet "Lokalt miljöarbete - En studie av lokala förutsättningar och samspelet mellan ekonomi och politik", tillsammans med bl. a. den nationella och den västsvenska SOM-undersökningen för år 1995. I denna studie ombeds Sveriges kommuners samtliga miljöchefer beskriva det lokala miljöarbete som bedrivs i kommunen. Detta genom en enkätundersökning under våren 1995. Enkäten innehåller dels påståenden som de svarande fick ta ställning till, och dels frågor om miljörelaterad problematik där man hade möjlighet att specificera vilka resurser som saknades i kommunen för att avhjälpa problemen. Vidare inkluderas frågor om förtroende, miljöpolitik och ekonomi. Bakgrundsvariabler som ålder och utbildning samt partipolitisk tillhörighet inkluderas också.

Syfte:

Lokalt miljöarbete 1995 är en del av projektet "Lokalt miljöarbete - En studie av lokala förutsättningar och samspelet mellan ekonomi och politik", vars huvudsyfte är att studera styrningsproblematiken på miljöområdet och att analysera i vilken grad miljöpolitikens målsättningar förverkligas på den lokala arenan. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Kommunala miljöchefer eller tjänsteman med motsvarande funktion.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-02-07 – 1995-04-21

Variabler

343

Antal individer/objekt

209

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-02-07 – 1995-04-21
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Centrum för forskning om offentlig sektor

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Bennulf, M., Lundin, U., & Petersson S. (1996) Lokalt miljöarbete 1995. Undersökningsdesign, urval, materialinsamling och frekvensfördelningar. Work report no. 10. Göteborg: CEFOS.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.1. 2015-02-18

Version 1.1: 2015-02-18

DOI: https://doi.org/10.5878/002620

Version 1.0. 1997-04-08

Version 1.0: 1997-04-08

DOI: https://doi.org/10.5878/000938

Publicerad: 2015-02-18
Senast uppdaterad: 2019-02-06