Åsikter om Sverige och det europeiska enandet 1992

SND-ID: snd0515-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002922

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst rorId

Beskrivning

Undersökningen innehåller delar av de frågeställningar - frågorna 6, 39, 40 och 55 - som ställdes i Eurobarometer 38.1 samt bakgrundsfrågor rörande partisympati, röstande i föregående val, placering på höger-vänsterskala, civilstånd, hushållets sammansättning, social klass, boende, religion, hushållsinkomst och utbildning.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-75 år

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-11-15 – 1992-11-25

Variabler

123

Antal individer/objekt

1036

Viktning

Variabel 125

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-11-15 – 1992-11-25
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2007-07-05
Senast uppdaterad: 2019-02-06